Giải bài tập Địa lí lớp 8 Bài 32: Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta

Giải bài tập Địa lí lớp 8 Bài 32: Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta

(trang 114 sgk Địa Lí 8): – So sánh số liệu khí hậu ba trạm Hà Nội, Huế, Tp. Hồ Chí Min (bảng 31.1) đại diện cho ba miền Bắc Trung, Nam, em hãy cho biết:

– Nhiệt độ tháng thấp nhất của ba trạm.

– Lượng mưa trung bình tháng ít nhất của ba trạm.

– Nêu nhận xét chung về khí hậu nước ta trong mùa đông.

Trả lời:

– Nhiệt độ thấp nhất tháng của ba trạm: trạm Hà Nội, Huế (tháng 1); trạm Tp. Hồ Chí Minh (tháng 12).

– Lượng mưa trung bình tháng ít nhất của ba trạm: trạm Hà Nội (tháng 1), trạm huế (tháng 3), trạm TP. Hồ Chí Minh (tháng 2).- Nhận xét chung về khí hậu nước ta trong mùa đông: mùa gió đông bắc tạo nên màu đông lanhm mưa phùn ở miền Bắc. Còn ở Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết nóng ẩm, ổn định suốt mùa. Riêng duyên hải Trung Bộ có màu mưa rất lớn vào các tháng cuối năm.

(trang 1115 sgk Địa Lí 8): -2. Em hãy nêu nhiệt độ cao nhất của ba trạm khí tượng Hà Nội, Huế, Tp. Hồ Chí Minh (bẳng 31.1) và nguyên nhận của những khác biệt đó?

Trả lời:

– Nhiệt độ tháng cao nhất của trạm khí tượng Hà Nộ, Huế là tháng 7, trạm Tp. Hồ Chí Minh là tháng 4.

– Nguyên nhân:

   Tp. Hồ Chí Minh nằm gần xích đạo, trong năm có hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh với cách xa nhau. Tháng 4 ở Tp. Hồ Chí Minh có nhiệt độ cao nhất độ cao nhất vì lúc đó mặt trời qua thiên đỉnh với gần nhau. Tháng 7 ở Huế, Hà Nội có nhiệt độ cao nhất vì lúc này có góc chiếu sáng mặt trời lớn.

Xem thêm:  Giải bài tập Địa lí lớp 8 bài 6: Thực hành: đọc, phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của châu Á

(trang 115 sgk Địa Lí 8): – Dựa vào bảng 32.1, em hãy cho biết mùa bão nước ta diễn biến như thế nào?

Trả lời:

– Mùa bão nước ta bắt đầu từ tháng 6 và kết thúc vào tháng 11.

– Mùa bão ở nước ta chậm dần từ Bắc vào Nam.

(trang 115 sgk Địa Lí 8): – Những nông sản nhiệt đới nào ở nước ta có giá trị xuất khẩu với số lượng ngày càng lớn trên thị trường?

Trả lời:

   Lúa gạo, cà phê, cao su, hồ tiêu, điều…

(trang 116 sgk Địa Lí 8): – Em hãy nêu một số câu ca dao, tục ngữ phản ánh khí hậu- thời tiết nước ta?

Trả lời:

– Én bay thấp, mưa ngập bờ ao, én bay cao, mưa tào lại tạnh.

– Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối.

Bài 1 (trang 116 sgk Địa Lí 8): 1. Nước ta có mấy mùa khí hậu? Nêu đặc trưng khí hậu của từng mùa?

Lời giải:

– Nước ta có hai mùa khí hậu: mùa gió đông bắc và mùa gió tây nam.

– Đặc trưng khí hậu của từng mùa:

   + Mùa gió đông bắc từ tháng 11 đến tháng 4 tạo nên mùa hạ nóng ẩm có mưa phùn ở miền Bắc và khô nóng kéo dài ở Miền Nam.

   + Mùa gió tây nam từ tháng 5 đén tháng 10 tạo nên mùa hạ nóng ẩm có mưa to, gió lớn và dông bão, diễn ra phổ biến trên cả nước.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 2 bài Thực hành xem đồng hồ

Bài 2 (trang 116 sgk Địa Lí 8): Trong mùa gió đông bắc, thời tiết và khí hậu Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có giống nhau không? Vì sao?

Lời giải:

 Không giống nhau: miền Bắc chịu ảnh hưởng trực tiếp của màu đông bắc tạo nên mùa đông lạnh, có mưa phùn. Từ Đà Nẵng trở vào, gió Tín phong bán cầu Bắc thổi theo hướng đông bắc chiếm ưu thế, gây mưa lớn cho cung duyên hải Trung Bộ và là nguyên nhân chính tạo nên mùa khô hạn ở Nam Bộ và Tây Nguyên.

Bài 3 (trang 116 sgk Địa Lí 8):Vẽ biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở Hà Nội, Huế và Tp. Hồ Chí Minh (theo số liệu bảng 31.1). Nhận xét về sự khác nhau của các trạm khí tượng đó?

Lời giải:

– Vẽ biểu đồ:

Biểu đồ nhiệt đọ và lượng mưa của trạm khí tượng Thành phố Hồ Chí Minh.

(Tương tự như thế, các em hãy cẽ biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của trạm khí tượng Hà Nội và Huế).

– Nhận xét:

   + Trạm Hà Nội: nhiệt độ trung bình năm là 23,5oC; nhiệt độ trung bình tháng cao nhất là 28,9oC (tháng 7); nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất là 16,4oC(tháng 1). Tổng lượng mưa của trạm là 1676,2 mm; lượng mưa trung bình tháng cao nhất là 318mm (tháng 8); lượng mưa trung bình tháng thấp nhất là 18,6mm (tháng 1), các tháng mùa mưa: 5, 6, 7. 8. 9, 10.    + Trạm Huế: nhiệt độ trung bình năm 25,2oC, nhiệt độ trung bình tháng cao nhất là 29,4oC (tháng 7); nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất là 20oC (tháng 1). Tổng lượng mưa của trạm 2867,7mm; lượng mưa trung bình tháng cao nhất là 795,6mm (tháng 10), lượng mưa trung bình tháng thấp nhất là 47,1 mm (tháng 3); các tháng mùa mưa: 9, 10,11, 12.

Xem thêm:  Giải bài tập Địa lí lớp 8 Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước châu Á

   + Trạm Tp. Hồ Chí Minh: nhiệt độ trung bình năm 27,1oC, nhiệt đọ trung bình tháng cao nhất là 28,9oC (tháng 4); nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất là 25,7oC (tháng 12). Tổng lượng mưa của trạm là 1931mm, lượng mưa trung bình tháng cao nhất là 327mm (tháng 9); lượng mưa trung bình tháng thấp nhất là 4,1mm (tháng 2); các tháng mùa mưa: 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Bình luận bài viết

Có thể bạn quan tâm

DMCA.com Protection Status