Category: Giải bài tập Hóa học lớp 10

Hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa môn Hóa học lớp 10, lời giải chi tiết bài tập Hóa học 10, tổng hợp đề thi đáp án để ôn thi Hóa học lớp 10 hay nhất.

Giải Hóa lớp 10 bài 39: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Giải Hóa lớp 10 bài 39: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Giải Hóa lớp 10 bài 39: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học Bài 1: Nội dung nào thể hiện trong các câu sau đây là sai: A. Nhiên liệu...

Giải Hóa lớp 10 bài 38: Cân bằng hóa học

Giải Hóa lớp 10 bài 38: Cân bằng hóa học

Giải Hóa lớp 10 bài 38: Cân bằng hóa học Bài 1: Ý nào sau đây là đúng: A. Bất cứ phản ứng nào cũng phải đạt đến trạng thái cân bằng hóa học....

Giải Hóa lớp 10 bài 37: Bài thực hành số 6. Tốc độ phản ứng hóa học

Giải Hóa lớp 10 bài 37: Bài thực hành số 6. Tốc độ phản ứng hóa học

Giải Hóa lớp 10 bài 37: Bài thực hành số 6. Tốc độ phản ứng hóa học Bài 1: Viết bản tường trình (trang 155 SGK Hóa 10) 1. Ảnh hưởng của nồng độ...

Giải Hóa lớp 10 bài 36: Tốc độ phản ứng hóa học

Giải Hóa lớp 10 bài 36: Tốc độ phản ứng hóa học

Giải Hóa lớp 10 bài 36: Tốc độ phản ứng hóa học Bài 1: Ý nào trong các ý sau đây là đúng? A. Bất cứ phản ứng nào cũng chỉ vận dụng được...

Giải Hóa lớp 10 bài 35: Bài thực hành số 5. Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh

Giải Hóa lớp 10 bài 35: Bài thực hành số 5. Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh

Giải Hóa lớp 10 bài 35: Bài thực hành số 5. Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh Bài 1: Viết bản tường trình (trang 148 SGK Hóa 10) 1. Điều chế và...

Giải Hóa lớp 10 bài 33: Axit sunfuric – Muối sunfat

Giải Hóa lớp 10 bài 33: Axit sunfuric – Muối sunfat

Giải Hóa lớp 10 bài 33: Axit sunfuric – Muối sunfat Bài 1: Một hợp chất có thành phần theo khối lượng 35,96% S; 62,92 %O và 1,12 %H. Hợp chất này có công...

Giải Hóa lớp 10 bài 31: Bài thực hành số 4. Tính chất của oxi, lưu huỳnh

Giải Hóa lớp 10 bài 31: Bài thực hành số 4. Tính chất của oxi, lưu huỳnh

Giải Hóa lớp 10 bài 31: Bài thực hành số 4. Tính chất của oxi, lưu huỳnh Bài 1: Viết bản tường trình (trang 133 SGK Hóa 10) 1. Tính oxi hóa của oxi....

Giải Hóa lớp 10 bài 30: Lưu huỳnh

Giải Hóa lớp 10 bài 30: Lưu huỳnh

Giải Hóa lớp 10 bài 30: Lưu huỳnh Bài 1: Lưu huỳnh tác dụng với aixt sunfuric đặc, nóng: S + 2H2SO4 → 3SO2 + 2H2O Trong phản ứng này, tỉ lệ số nguyên...