Category: Giải bài tập Hóa học lớp 8

Hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa môn Hóa học lớp 8, lời giải chi tiết bài tập Hóa học 8, tổng hợp đề thi đáp án để ôn thi Hóa học lớp 8 hay nhất.

Giải Hóa lớp 8 bài 31: Tính chất – Ứng dụng của hiđro

Giải Hóa lớp 8 bài 31: Tính chất – Ứng dụng của hiđro

Giải Hóa lớp 8 bài 31: Tính chất – Ứng dụng của hiđro Bài 1: Viết phương trình hóa học của phản ứng hiđro khử các oxit sau: a) Sắt (III) oxit. b) Thủy...

Giải Hóa lớp 8 bài 32: Phản ứng oxi hóa khử

Giải Hóa lớp 8 bài 32: Phản ứng oxi hóa khử

Giải Hóa lớp 8 bài 32: Phản ứng oxi hóa khử Bài 1: Hãy chép vào vở bài tập những câu đúng trong các câu sau đây: A. Chất nhường oxi cho chất khác...

Giải Hóa lớp 8 bài 33: Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế

Giải Hóa lớp 8 bài 33: Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế

Giải Hóa lớp 8 bài 33: Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế Bài 1: Những phản ứng hóa học nào dưới đây có thể được dùng để điều chế hiđro trong phòng...

Giải Hóa lớp 8 bài 35: Bài thực hành 5

Giải Hóa lớp 8 bài 35: Bài thực hành 5

Giải Hóa lớp 8 bài 35: Bài thực hành 5 Bài 1: (trang 120 SGK Hóa 8) Trình bày hiện tượng và viết các phương trình hóa học của 3 thí nghiệm. Lời giải:...

Giải Hóa lớp 8 bài 36: Nước

Giải Hóa lớp 8 bài 36: Nước

Giải Hóa lớp 8 bài 36: Nước Bài 1: Dùng từ, cụm từ trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau: Oxit axit, oxit bazơ, nguyên tố, hiđro, oxi, kim loại....

Giải Hóa lớp 8 bài 37: Axit – Bazơ – Muối

Giải Hóa lớp 8 bài 37: Axit – Bazơ – Muối

Giải Hóa lớp 8 bài 37: Axit – Bazơ – Muối Bài 1: Hãy chép vào vở bài tập các câu sau đây và thêm vào chỗ trống những từ thích hợp Axit là...

Giải Hóa lớp 8 bài 38: Bài luyện tập 7

Giải Hóa lớp 8 bài 38: Bài luyện tập 7

Giải Hóa lớp 8 bài 38: Bài luyện tập 7 Bài 1: Tương tự như natri, các kim loại kali K và canxi Ca cũng tác dụng được với nước tạo thành bazơ tan...

Giải Hóa lớp 8 bài 39: Bài thực hành 6

Giải Hóa lớp 8 bài 39: Bài thực hành 6

Giải Hóa lớp 8 bài 39: Bài thực hành 6 Bài 1: Bài 1 (trang 133 SGK Hóa 8) Nêu hiện tượng quan sát được, giải thích và viết phương trình hóa học của...

Giải Hóa lớp 8 bài 40: Dung dịch

Giải Hóa lớp 8 bài 40: Dung dịch

Giải Hóa lớp 8 bài 40: Dung dịch Bài 1: Thế nào là dung dịch dung dịch chưa bão hòa, dung dịch bão hòa? Hãy dẫn ra những thí dụ để minh họa. Lời...

DMCA.com Protection Status