Category: Giải bài tập Hóa học lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa môn Hóa học lớp 9, lời giải chi tiết bài tập Hóa học 9, tổng hợp đề thi đáp án để ôn thi Hóa học lớp 9 hay nhất.

Giải Hóa lớp 9 bài 55: Thực hành: Tính chất của gluxit

Giải Hóa lớp 9 bài 55: Thực hành: Tính chất của gluxit

Giải Hóa lớp 9 bài 55: Thực hành: Tính chất của gluxit Bài 1: Viết bản tường trình(trang 166 sgk hóa 9) Lời giải: 1. Thí nghiệm 1: Tác dụng của glucozơ với bạc...

Giải Hóa lớp 9 bài 52: Tinh bột và xenlulozơ

Giải Hóa lớp 9 bài 52: Tinh bột và xenlulozơ

Giải Hóa lớp 9 bài 52: Tinh bột và xenlulozơ Bài 1: Chọn từ thích hợp (xenlulozơ hoặc tinh bột) rồi điền vào các chỗ trống: a) Trong các loại củ, quả, hạt có...

Giải Hóa lớp 9 bài 51: Saccarozơ

Giải Hóa lớp 9 bài 51: Saccarozơ

Giải Hóa lớp 9 bài 51: Saccarozơ Bài 1: Khi pha nước giải khát có nước đá người ta có thể làm như sau: a) Cho nước đá vào nước, cho đường, rồi khuấy....

Giải Hóa lớp 9 bài 50: Glucozơ

Giải Hóa lớp 9 bài 50: Glucozơ

Giải Hóa lớp 9 bài 50: Glucozơ Bài 1: Hãy kể tên một số loại quả chín có chứa glucozơ. Lời giải: Glucozơ có trong một số quả chín như: nho chín, chuối chín,...

Giải Hóa lớp 9 bài 49: Thực hành: Tính chất của rượu và axit

Giải Hóa lớp 9 bài 49: Thực hành: Tính chất của rượu và axit

Giải Hóa lớp 9 bài 49: Thực hành: Tính chất của rượu và axit Bài 1: Viết bản tường trình(trang 150 sgk hóa 9) Lời giải: 1. Thí nghiệm 1: Tính axit của axit...

Giải Hóa lớp 9 bài 47: Chất béo

Giải Hóa lớp 9 bài 47: Chất béo

Giải Hóa lớp 9 bài 47: Chất béo Bài 1: Chọn câu đúng nhất trong các câu sau: A. Dầu ăn là este B. Dầu ăn là este của glixerol. C. Dầu ăn là...

DMCA.com Protection Status