Category: Giải bài tập Lịch sử 6

Hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa môn Lịch sử 6, lời giải chi tiết bài tập Lịch sử 6, tổng hợp đề thi đáp án tham khảo để ôn thi Lịch sử hay nhất.

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938 (trang 74 sgk Lịch Sử 6): – Ngô Quyền kéo quân ra Bắc nhằm mục đích...

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 24: Nước Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 24: Nước Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 24: Nước Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X (trang 67 sgk Lịch Sử 6): – Nhân dân Tượng Lâm đã giành được độc...

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII – IX

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII – IX

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII – IX (trang 63 sgk Lịch Sử 6): – Em có nhận xét gì về...

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 22: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 – 602) (tiếp)

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 22: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 – 602) (tiếp)

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 22: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 – 602) (tiếp) (trang 61 sgk Lịch Sử 6): – Theo em, thất bại của Lý Nam...

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 – 602)

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 – 602)

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 – 602) (trang 58 sgk Lịch Sử 6): – Em có nhận xét gì về chính sách...

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (tiếp theo)

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (tiếp theo)

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (tiếp theo) (trang 55 sgk Lịch Sử 6): – Quan sát sơ đồ (SGK, trang 55),...

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 19: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 19: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 19: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (trang 53 sgk Lịch Sử 6): – Em hãy cho biết miền đất Âu Lạc trước...

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (trang 50 sgk Lịch Sử 6): – Vì sao Mã Viện lại được chọn...

DMCA.com Protection Status