Category: Giải bài tập Lịch sử 8

Hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa môn Lịch sử 8, lời giải chi tiết bài tập Lịch sử 8, tổng hợp đề thi đáp án tham khảo để ôn thi Lịch sử hay nhất.

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) (trang 71 sgk Lịch Sử 8): – Vì sao các nước đế quốc ráo riết chuẩn bị...

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917) Bài 1 (trang 74 sgk Lịch sử 8): Em hãy...

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921)

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921)

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921) (trang 76 sgk Lịch Sử 8): – Nêu những nét...

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941)

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941)

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941) (trang 83 sgk Lịch Sử 8): – Bức áp phích (SGK, trang 83) nói lên...

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) (trang 97 sgk Lịch Sử 8): – Em có nhận xét gì về tình...

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) (trang 88 sgk Lịch Sử 8): – Qua bảng thống kê (SGK, trang 88)...

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) (trang 93 sgk Lịch Sử 8): – Theo em, hai bức ảnh (SGK, trang...

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 – 1939)

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 – 1939)

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 – 1939) (trang 99 sgk Lịch Sử 8): – Kể tên những phong trào đấu tranh...

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) (trang 105 sgk Lịch Sử 8): – Quan sát bức tranh (SGK, trang 105), em hãy giải...

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 22: Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 22: Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 22: Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX (trang 110 sgk Lịch Sử 8): –...