Category: Giải bài tập Sinh học

Hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa môn Sinh học, lời giải chi tiết bài tập Sinh học, tổng hợp đề thi đáp án tham khảo để ôn thi Sinh học hay nhất.

Giải Sinh lớp 12 Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái

Giải Sinh lớp 12 Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái

Giải Sinh lớp 12 Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái Bài 1 (trang 203 SGK Sinh học 12): Ánh sáng mặt trời có vai trò như...

Giải Sinh lớp 12 Bài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển

Giải Sinh lớp 12 Bài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển

Giải Sinh lớp 12 Bài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển Bài 1 (trang 200 SGK Sinh học 12): Hãy trình bày khái quát thế nào là chu trình sinh địa...

Giải Sinh lớp 12 Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái

Giải Sinh lớp 12 Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái

Giải Sinh lớp 12 Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái Bài 1 (trang 194 SGK Sinh học 12): Thế nào là chuỗi và lưới thức ăn? Cho ví dụ minh...

Giải Sinh lớp 12 Bài 42: Hệ sinh thái

Giải Sinh lớp 12 Bài 42: Hệ sinh thái

Giải Sinh lớp 12 Bài 42: Hệ sinh thái Bài 1 (trang 190 SGK Sinh học 12): Thế nào là một hệ sinh thái? Tại sao nói hệ sinh thái biểu hiện chức năng...

Giải Sinh lớp 12 Bài 41: Diễn thế sinh thái

Giải Sinh lớp 12 Bài 41: Diễn thế sinh thái

Giải Sinh lớp 12 Bài 41: Diễn thế sinh thái Bài 1 (trang 185 SGK Sinh học 12): Thế nào là diễn thế sinh thái? Lời giải: Diễn thế sinh thái là quá trình...

Giải Sinh lớp 12 Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã

Giải Sinh lớp 12 Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã

Giải Sinh lớp 12 Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã Bài 1 (trang 180 SGK Sinh học 12): Thế nào là một quần xã...

Giải Sinh lớp 12 Bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật

Giải Sinh lớp 12 Bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật

Giải Sinh lớp 12 Bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật Bài 1 (trang 174 SGK Sinh học 12): Nguyên nhân của những biến động số lượng cá...

Giải Sinh lớp 12 Bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)

Giải Sinh lớp 12 Bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)

Giải Sinh lớp 12 Bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo) Bài 1 (trang 170 SGK Sinh học 12): Hãy giải thích các khái niệm sau: mức...

Giải Sinh lớp 12 Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

Giải Sinh lớp 12 Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

Giải Sinh lớp 12 Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật Bài 1 (trang 165 SGK Sinh học 12): Sự hiểu biết về tỉ lệ giới tính của sinh...

DMCA.com Protection Status