Category: Giải bài tập Sinh học lớp 10

Hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa môn Sinh học lớp 10, lời giải chi tiết bài tập Sinh học 10, tổng hợp đề thi đáp án để ôn thi Sinh học lớp 10 hay nhất.

Giải Sinh lớp 10 Bài 32: Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

Giải Sinh lớp 10 Bài 32: Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

Giải Sinh lớp 10 Bài 32: Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch Bài 1: Thế nào là bệnh truyền nhiễm? Vi sinh vật gây bệnh có thể lan truyền theo các con đường nào?...

Giải Sinh lớp 10 Bài 31: Virut gây bệnh, ứng dụng của virut trong thực tiễn

Giải Sinh lớp 10 Bài 31: Virut gây bệnh, ứng dụng của virut trong thực tiễn

Giải Sinh lớp 10 Bài 31: Virut gây bệnh, ứng dụng của virut trong thực tiễn Bài 1: Phagơ gây thiệt hại cho ngành công nghiệp vi sinh vật như thế nào? Lời giải:...

Giải Sinh lớp 10 Bài 30: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

Giải Sinh lớp 10 Bài 30: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

Giải Sinh lớp 10 Bài 30: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ Bài 1: Nêu 5 giai đoạn nhân lên của virut trong tế bào. Lời giải: Năm giai đoạn nhân...

Giải Sinh lớp 10 Bài 29: Cấu trúc của các loại virut

Giải Sinh lớp 10 Bài 29: Cấu trúc của các loại virut

Giải Sinh lớp 10 Bài 29: Cấu trúc của các loại virut Bài 1: Hãy giải thích các thuật ngữ: virion, capsit, capsôme, nuclêôcapsit và vỏ ngoài. Lời giải: – Virion là virus có...

Giải Sinh lớp 10 Bài 28: Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật

Giải Sinh lớp 10 Bài 28: Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật

Giải Sinh lớp 10 Bài 28: Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật Bài này đang trong quá trình biên soạn.

Giải Sinh lớp 10 Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

Giải Sinh lớp 10 Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

Giải Sinh lớp 10 Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật Bài 1: Một chủng tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) được cấy trên 3 loại môi trường...

Giải Sinh lớp 10 Bài 26: Sinh sản của vi sinh vật

Giải Sinh lớp 10 Bài 26: Sinh sản của vi sinh vật

Giải Sinh lớp 10 Bài 26: Sinh sản của vi sinh vật Bài 1: Vi khuẩn có thể hình thành các loại bào tử nào? Lời giải: Vi khuẩn có thể hình thành các...

Giải Sinh lớp 10 Bài 25: Sinh trưởng của vi sinh vật

Giải Sinh lớp 10 Bài 25: Sinh trưởng của vi sinh vật

Giải Sinh lớp 10 Bài 25: Sinh trưởng của vi sinh vật Bài 1: Hãy nêu đặc điểm 4 pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn. Lời giải: Đặc điểm 4 pha sinh...

Giải Sinh lớp 10 Bài 24: Thực hành: Lên men êtilic và lactic

Giải Sinh lớp 10 Bài 24: Thực hành: Lên men êtilic và lactic

Giải Sinh lớp 10 Bài 24: Thực hành: Lên men êtilic và lactic I. Lên men etilic Đường →nấm men CO2 + etilic + năng lượng. Nhận xét Ống 1 Ống 2 Ống 3...

DMCA.com Protection Status