Category: Giải bài tập Sinh học lớp 6

Hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa môn Sinh học lớp 6, lời giải chi tiết bài tập Sinh học 6, tổng hợp đề thi đáp án để ôn thi Sinh học lớp 6 hay nhất.

Giải Sinh lớp 6 Bài 52: Địa y

Giải Sinh lớp 6 Bài 52: Địa y

Giải Sinh lớp 6 Bài 52: Địa y Bài 1: (trang 172 sgk Sinh học 6): Địa y có những hình dạng nào? Chúng mọc ở đâu? Lời giải: Địa y là một tổ...

Giải Sinh lớp 6 Bài 51: Nấm( tiếp theo)

Giải Sinh lớp 6 Bài 51: Nấm( tiếp theo)

Giải Sinh lớp 6 Bài 51: Nấm( tiếp theo) Bài 1: (trang 170 sgk Sinh học 6): Nấm có cách dinh dưỡng như thế nào? Tại sao? Lời giải: Phần lớn nấm hút chất...

Giải Sinh lớp 6 Bài 51: Nấm

Giải Sinh lớp 6 Bài 51: Nấm

Giải Sinh lớp 6 Bài 51: Nấm Bài 1: (trang 167 sgk Sinh học 6): Mốc trắng và nấm rơm có cấu tạo như thế nào? Chúng sinh sản bằng gì? Lời giải: Mốc...

Giải Sinh lớp 6 Bài 50: Vi khuẩn( tiếp theo)

Giải Sinh lớp 6 Bài 50: Vi khuẩn( tiếp theo)

Giải Sinh lớp 6 Bài 50: Vi khuẩn( tiếp theo) Bài 1: (trang 164 sgk Sinh học 6): Vi khuẩn có vai trò gì trong thiên nhiên? Lời giải: Xác động vật chết rơi...

Giải Sinh lớp 6 Bài 49: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

Giải Sinh lớp 6 Bài 49: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

Giải Sinh lớp 6 Bài 49: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật Bài 1: (trang 159 sgk Sinh học 6): Nguyên nhân gì khiến cho đa dạng thực vật ở Việt Nam...

Giải Sinh lớp 6 Bài 48: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người

Giải Sinh lớp 6 Bài 48: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người

Giải Sinh lớp 6 Bài 48: Vai trò của thựcvật đối với động vật và đối với đời sống con người Bài 1: (trang 154 sgk Sinh học 6): Thực vật có vai trò...

Giải Sinh lớp 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Giải Sinh lớp 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Giải Sinh lớp 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước Bài 1: (trang 151 sgk Sinh học 6): Tại sao ở vùng bờ biển người ta phải trồng rừng ở...

Giải Sinh lớp 6 Bài 46: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu

Giải Sinh lớp 6 Bài 46: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu

Giải Sinh lớp 6 Bài 46: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu Bài 1: (trang 148 sgk Sinh học 6): Nhờ đâu thực vật có khả năng điều hòa lượng khí oxi...

Giải Sinh lớp 6 Bài 45: Nguồn gốc cây trồng

Giải Sinh lớp 6 Bài 45: Nguồn gốc cây trồng

Giải Sinh lớp 6 Bài 45: Nguồn gốc cây trồng Bài 1: (trang 145 sgk Sinh học 6):Tại sao lại có cây trồng? Nguồn gốc của nó từ đâu? Lời giải: Từ thời xa...

Giải Sinh lớp 6 Bài 44: Sự phát triển của giới thực vật

Giải Sinh lớp 6 Bài 44: Sự phát triển của giới thực vật

Giải Sinh lớp 6 Bài 44: Sự phát triển của giới thực vật Bài 1: (trang 143 sgk Sinh học 6): Thực vật ở nước (Tảo) xuất hiện trong điều kiện nào? Vì sao...

DMCA.com Protection Status