Category: Giải bài tập Sinh học lớp 7

Giải Sinh lớp 7 Bài 22: Tôm sống

Giải Sinh lớp 7 Bài 22: Tôm sống

Giải Sinh lớp 7 Bài 22: Tôm sống Bài 1: Ý nghĩa của lớp vỏ kitin giàu canxi và sắc tố của tôm? Lời giải: Vỏ kitin giàu canxi tạo thành bộ xương ngoài...

Giải Sinh lớp 7 Bài 21: Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm

Giải Sinh lớp 7 Bài 21: Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm

Giải Sinh lớp 7 Bài 21: Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm Bài 1: Vì sao lại xếp mực bơi nhanh cùng ngành với ốc sên bò chậm chạp? Lời...

Giải Sinh lớp 7 Bài 20: Thực hành: Quan sát một số thân mềm

Giải Sinh lớp 7 Bài 20: Thực hành: Quan sát một số thân mềm

Giải Sinh lớp 7 Bài 20: Thực hành: Quan sát một số thân mềm Để học tốt Sinh 7, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 7...

Giải Sinh lớp 7 Bài 19: Một số thân mềm khác

Giải Sinh lớp 7 Bài 19: Một số thân mềm khác

Giải Sinh lớp 7 Bài 19: Một số thân mềm khác Bài 1: Em thường gặp ốc sên ở đâu? Khi bò ốc sên để lại dấu vết trên lá như thế nào? Lời...

Giải Sinh lớp 7 Bài 18: Trai sống

Giải Sinh lớp 7 Bài 18: Trai sống

Giải Sinh lớp 7 Bài 18: Trai sống Bài 1: Trai tự về bằng cách nào? Cấu tạo nào của trai đảm bảo cách tự vệ đó có hiệu quả? Lời giải Khi gặp...

Giải Sinh lớp 7 Bài 17: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt

Giải Sinh lớp 7 Bài 17: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt

Giải Sinh lớp 7 Bài 17: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt Bài 1: Hãy kể thêm tên một số giun đốt khác mà e biết? Lời...

Giải Sinh lớp 7 Bài 16: Thực hành: Mổ và quan sát giun đất

Giải Sinh lớp 7 Bài 16: Thực hành: Mổ và quan sát giun đất

Giải Sinh lớp 7 Bài 16: Thực hành: Mổ và quan sát giun đất Bài 1: Cơ quan tiêu hóa của giun đất gồm những bộ phận nào? Lời giải: Cơ quan tiêu hóa...

Giải Sinh lớp 7 Bài 15: Giun đất

Giải Sinh lớp 7 Bài 15: Giun đất

Giải Sinh lớp 7 Bài 15: Giun đất Bài 1: Cấu tạo ngoài giun đất thích nghi với đời sống trong đất như thế nào? Lời giải: Cấu tạo ngoài của giun đất thích...

Giải Sinh lớp 7 Bài 14: Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun tròn

Giải Sinh lớp 7 Bài 14: Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun tròn

Giải Sinh lớp 7 Bài 14: Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun tròn Bài 1: Căn cứ vào nơi kí sinh hãy so sánh giun kim và giun...

Giải Sinh lớp 7 Bài 13: Giun đũa

Giải Sinh lớp 7 Bài 13: Giun đũa

Giải Sinh lớp 7 Bài 13: Giun đũa Bài 1: Đặc điểm cấu tạo nào của giun đũa khác với sán lá gan? Lời giải: Sán lá gan Giun đũa – Cơ thể hình...

DMCA.com Protection Status