Category: Giải bài tập Vật lý lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa môn Vật lý lớp 9, lời giải chi tiết bài tập Vật lý 9, tổng hợp đề thi đáp án để ôn thi Vật lý lớp 9 hay nhất.

Giải lý lớp 9 Bài 61: Sản xuất điện năng – nhiệt điện và thủy điện

Giải lý lớp 9 Bài 61: Sản xuất điện năng – nhiệt điện và thủy điện

Giải lý lớp 9 Bài 61: Sản xuất điện năng – nhiệt điện và thủy điện Bài C1 (trang 160 SGK Vật Lý 9): Hãy nhớ lại xem điện có thể được sử dụng...

Giải lý lớp 9 Bài 60: Định luật bảo toàn năng lượng

Giải lý lớp 9 Bài 60: Định luật bảo toàn năng lượng

Giải lý lớp 9 Bài 60: Định luật bảo toàn năng lượng Bài C1 (trang 157 SGK Vật Lý 9): Hãy chỉ rõ thế năng và động năng của viên bi trong hình 60.1...

Giải lý lớp 9 Bài 59: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng

Giải lý lớp 9 Bài 59: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng

Giải lý lớp 9 Bài 59: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng Bài C1 (trang 154 SGK Vật Lý 9): Ở các lớp dưới, ta đã làm quen với khái niệm năng...

Giải lý lớp 9 Bài 57: Thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc và không đơn sắc bằng đĩa CD

Giải lý lớp 9 Bài 57: Thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc và không đơn sắc bằng đĩa CD

Giải lý lớp 9 Bài 57: Thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc và không đơn sắc bằng đĩa CD Bài này đang trong quá trình biên soạn. Từ khóa tìm kiếm:bài thực...

Giải lý lớp 9 Bài 56: Các tác dụng của ánh sáng

Giải lý lớp 9 Bài 56: Các tác dụng của ánh sáng

Giải lý lớp 9 Bài 56: Các tác dụng của ánh sáng Bài C1 (trang 146 SGK Vật Lý 9): Hãy nêu một số hiện tượng chứng tỏ ánh sáng chiếu vào các vật...

Giải lý lớp 9 Bài 55: Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu

Giải lý lớp 9 Bài 55: Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu

Giải lý lớp 9 Bài 55: Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu Bài C1 (trang 144 SGK Vật Lý 9): Đặt các vật dưới ánh sáng trắng....

Giải lý lớp 9 Bài 54: Sự trộn các ánh sáng màu

Giải lý lớp 9 Bài 54: Sự trộn các ánh sáng màu

Giải lý lớp 9 Bài 54: Sự trộn các ánh sáng màu Bài C1 (trang 143 SGK Vật Lý 9): Trong thí nghiệm 1, em đã trộn hai ánh sáng màu nào với nhau?...

Giải lý lớp 9 Bài 53: Sự phân tích ánh sáng trắng

Giải lý lớp 9 Bài 53: Sự phân tích ánh sáng trắng

Giải lý lớp 9 Bài 53: Sự phân tích ánh sáng trắng Bài C1 (trang 139 SGK Vật Lý 9): Hãy mô tả màu sắc của dải nhiều màu nói ở trong thí nghiệm...