Giải Sinh lớp 12 Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

Giải Sinh lớp 12 Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

Bài 1 (trang 165 SGK Sinh học 12): Sự hiểu biết về tỉ lệ giới tính của sinh vật có ý nghĩa như thế nào trong chăn nuôi và bảo vệ môi trường?

Lời giải:

Sự hiểu biết về tỉ lệ giới tính có ý nghĩa quan trọng trong chăn nuôi gia súc, bảo vệ môi trường. Trong chăn nuôi, người ta có thể tính toán một tỉ lệ các con đực và cái phù hợp đem lại hiệu quả kinh tế. Ví dụ, với các đàn gà, hươu, nai,… người ta có thể khai thác bớt một số lượng lớn các cá thể đực mà vẫn duy trì được sự phát triển của đàn.

Bài 2 (trang 165 SGK Sinh học 12): Quần thể được phân chia thành các nhóm tuổi khác nhau như thế nào? Nhóm tuổi của quần thể có thay đổi không và phụ thuộc vào những nhân tố nào?

Lời giải:

Các cá thể trong quần thể được phân chia thành các nhóm tuổi: nhóm tuổi trước sinh sản, nhóm tuổi sinh sản, nhóm tuổi sau sinh sản. Ngoài ra, người ta còn phân chia cấu trúc tuổi thành tuổi sinh lí, tuổi sinh thái và tuổi quần thể.

Quần thể có cấu trúc tuổi đặc trưng, nhưng cấu trúc đó cũng luôn thay đổi phụ thuộc vào điều kiện sống của môi trường.

– Khi nguồn sống từ môi trường suy giảm, điều kiện khí hậu xấu đi hoặc dịch bệnh… các cá thể non và già bị chết nhiều hơn cá thể thuộc nhóm tuổi trung bình.

Xem thêm:  Giải Sinh lớp 12 Bài 9: Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập

– Trong điều kiện thuận lợi, nguồn thức ăn phong phú, các con non lớn lên nhanh chóng, sinh sản tăng, từ đó kích thích quần thể tăng lên.

Ngoài ra, nhóm tuổi của quần thể thay đổi còn có thể phụ thuộc vào một số yếu tố khác nhau như mùa sinh sản, tập tính di cư…

Bài 3 (trang 165 SGK Sinh học 12): Hãy nêu các kiểu phân bố của quần thể trong không gian, ý nghĩa sinh thái của các kiểu phân bố đó. Lấy ví dụ minh hoạ.

Lời giải:

Các cá thể trong quần thể có thể phấn bố theo nhóm, đồng đều hoặc ngẫu nhiên.

– Ý nghĩa sinh thái của phân bố theo nhóm: thể hiện qua hiệu quả nhóm giữa các cá thể cùng loài, các cá thể hỗ trợ lẫn nhau.

– Ý nghĩa sinh thái phân bố đồng đều: làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể cùng loài, các cá thể trong quần thể.

– Ý nghĩa sinh thái phân bố ngẫu nhiên: phân bố ngẫu nhiên tận dụng được nguồn sống tiềm tàng trong môi trường.

Dựa vào kiến thức đã có, HS tự nêu thêm ví dụ minh hoạ.

Bài 4 (trang 165 SGK Sinh học 12): Mật độ cá thể của quần thể là gì? Mật độ cá thể có ảnh hưởng tới các đặc điểm sinh thái khác của quần thể như thế nào?

Lời giải:

– Mật độ cá thể của quần thể là số lượng cá thể sống trên một đơn vị diện tích hay thể tích. Ví dụ, mật độ cây thông là 1000 cây/ ha diện tích đồi, mật độ sâu ra là 2 con/m2 ruộng rau…

Xem thêm:  Giải Sinh lớp 12 Bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

– Mật độ là đặc trưng cơ bản rất quan trọng của quần thể có ảnh hưởng tới nhiều yếu tố khác nhau như mức độ sử dụng nguồn sống trong môi trường, tới khả năng sinh sản và tử vong của cá thể từ đó ảnh hưởng tới số lượng cá thể trong quần thể.

Bài 5 (trang 165 SGK Sinh học 12): Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Hình thức phân bố cá thể đồng đều trong quần thể có ý nghĩa sinh thái gì?

a) Các cá thể thộ trợ nhau chống chọi với điều kiện bất lợi của môi trường.

b) Các cá thể tận dụng được nhiều nguồn sống từ môi trường.

c) Giảm sự canh trạnh gay gắt giữa các cá thể.

d) Các cá thể cạnh tranh nhau gay gắt giành nguồn sống.

Lời giải:

Đáp án: c.

 

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Giải Sinh lớp 12 Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái

Bình luận bài viết

Có thể bạn quan tâm

DMCA.com Protection Status