Giải Sinh lớp 9 Bài 7: Bài tập chương I

Giải Sinh lớp 9 Bài 7: Bài tập chương I

Bài 1 (trang 22 sgk Sinh học 9): Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài. P: Lông ngắn x Lông dài, kết quả ở F1 như thế nào trong các trường hợp sau đây?

a) Toàn lông ngắn

b) Toàn lông dài

c) 1 lông ngắn: 1 lông dài

d) 3 lông ngăn: 1 lông dài

Lời giải:

Theo đề ra, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài. Chó lông ngắn có thể mang 2 kiểu gen (đồng hợp trội và dị hợp).

Nêu quy ước:

Gen A quy định lông ngắn trội

Gen a quy định lông dùa lặn, ta có sơ đồ lai:

giai sinh lop 9 bai 7 bai tap chuong i - Giải Sinh lớp 9 Bài 7: Bài tập chương I

Gen A quy định lông ngắn trội

Gen a quy định lông dùa lặn, ta có sơ đồ lai:

giai sinh lop 9 bai 7 bai tap chuong i - Giải Sinh lớp 9 Bài 7: Bài tập chương I

Bài 2 (trang 22 sgk Sinh học 9): Ở cà chua gen A quy định thân đỏ thẫm, gen a quy định thân xanh lục. Theo dõi sự di truyền màu sắc thân cây cà chua, người ta thu được kết quả sau:

P: Thân đỏ thẫm x Thân đỏ thẫm F1: 75% đỏ thẫm: 25% màu lục.

Hãy chọn kiểu gen P phù hợp với phép lai trên trong các công thức lai sau đây:

a) P: AA x AA

b) P: AA x Aa

c) P: AA x aa

d) P: Aa x Aa

Lời giải:

Theo đề ra: F1: 75% đỏ thẫm: 25% xanh lục.

Kết quả này tương ứng với F2 trong định luật phân tính của Menđen (3: 1).

Vậy các cơ thể đem lai phải có kiểu gen như trường hợp d

Xem thêm:  Giải Sinh lớp 9 Bài 24: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo)

giai sinh lop 9 bai 7 bai tap chuong i 2 - Giải Sinh lớp 9 Bài 7: Bài tập chương I

Bài 3 (trang 22 sgk Sinh học 9): Màu sắc hoa mõm chó do 1 gen quy định. Theo dõi sự di truyền màu sắc hoa mõm chó, người ta thu được kết quả sau:

P: x F1: 25,1% hoa đỏ, 49,9% ; 25% hoa trắng.

Kết quả của phép lai được giải thích như thế nào trong các trường hợp sau đây?

Loading...

a) Hoa đỏ trội hoàn toàn so với hoa trắng

b) Hoa đỏ trội không hoàn toàn so với hoa trắng

c) Hoa trắng trội hoàn toàn so với hoa đỏ

d) Hoa hồng là tính trạng trung gian giữa hoa đỏ và hoa trắng

Lời giải:

Theo đề ra: F1: 25,1% hoa đỏ, 49,9% hoa hồng; 25% hoa trắng.

Kết quả này đúng như hiện tượng trội không hoàn toàn (1: 2: 1). Vậy, phương án b và d thoả mãn yêu cầu đề ra.

giai sinh lop 9 bai 7 bai tap chuong i 3 - Giải Sinh lớp 9 Bài 7: Bài tập chương I

Bài 4 (trang 23 sgk Sinh học 9): Ở người, gen quy định mắt đen trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh. Mẹ và bố phải có kiểu gen và kiểu hình nào trong các trường hợp sau để con sinh ra có người mắt đen, có người mắt xanh?

a) Mẹ mắt đen (AA) x Bố mắt xanh (aa)

b) Mẹ mắt đen (Aa) x Bố mắt đen (Aa)

c) Mẹ mắt xanh (aa) x Bố mắt đen (Aa)

d) Mẹ mắt đen (AA) x Bố mắt đen (AA)

Lời giải:

Theo đề ra, người có cặp mắt xanh phải cso kiểu gen aa. Muốn người con mang gen aa thì cả bố và mẹ phải mang kiểu gen a. Vậy 2 phương án b và c đều thoã mãn yêu cầu đề ra. Ta có sơ đồ lai:

giai sinh lop 9 bai 7 bai tap chuong i 4 - Giải Sinh lớp 9 Bài 7: Bài tập chương I

Bài 5 (trang 23 sgk Sinh học 9): Ở cà chua gen A quy định quả đỏ, gen a quy định quả vàng; B quy định quả tròn, b qua định quả bầu dục. Khi cho lai hai giống cà chua quả đỏ, dạng quả bầu dục và quả vàng, dạng quả tròn với nhau được F1 đều cho quả cà chua đỏ, dạng tròn. F1 giao phấn với nhau được F2 có 901 cây quả đỏ, trong; 299 câu quả đỏ, bầu dục; 301 cây quả vàng, tròn; 103 cây quả vàng, bầu dục.

Hãy chọn kiểu gen của P phù hợp với phép lai trên trong các trường hợp sau:

a) P: AABB x aabb

b) P: Aabb x aaBb

c) P: AaBB x AABb

d) P: AAbb x aaBB

Lời giải:

Theo đề ra, F2 có tỉ lệ: 901: 299: 301: 103. Kết quả này đúng với kết quả của quy luật phân li độc lập, F2 có tỉ lệ 9: 3: 3 ; 1. Vậy F1 phải có dị hợp cả 2 cặp gen, phương án a và d thoả mãn yêu cầu của đề bài.

giai sinh lop 9 bai 7 bai tap chuong i 5 - Giải Sinh lớp 9 Bài 7: Bài tập chương I

Kiểu hình: 9 đỏ, tròn: 3 đỏ, bầu dục: 3 vàng, trong: 1 vàng, bầu dục.

Bình luận bài viết

Có thể bạn quan tâm

DMCA.com Protection Status