Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập về các số 1, 2, 3, 4, 5

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập về các số 1, 2, 3, 4, 5
Đánh giá bài viết

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập về các số 1, 2, 3, 4, 5

Bài 1:

Loading...

Điền số vào ô trống:

Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập về các số 1, 2, 3, 4, 5            Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập về các số 1, 2, 3, 4, 5              Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập về các số 1, 2, 3, 4, 5

Hình 1                               Hình 2                                  Hình 3

Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập về các số 1, 2, 3, 4, 5            Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập về các số 1, 2, 3, 4, 5             Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập về các số 1, 2, 3, 4, 5

Hình 4                               Hình 5                                   Hình 6

Bài giải:

Hình 1 viết số 4

Hình 2 viết số 5

Hình 3 viết số 5

Hình 4 viết số 3

Hình 5 viết số 2

Hình 6 viết số 4.

Bài 2:

Điền số:

Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập về các số 1, 2, 3, 4, 5      Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập về các số 1, 2, 3, 4, 5        Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập về các số 1, 2, 3, 4, 5         Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập về các số 1, 2, 3, 4, 5          Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập về các số 1, 2, 3, 4, 5

Hình 1           Hình 2               Hình 3                Hình 4                     Hình 5

Hướng dẫn:

HÌnh 1 viết số 1

Hình 2 viết số 2

Hình 3 viết số 3

Hình 4 viết số 4

Hình 5 viết số 5.

Bài 3:

Điền số vào ô trống:

Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập về các số 1, 2, 3, 4, 5                      Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập về các số 1, 2, 3, 4, 5

Hình 1                                                 Hình 2

Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập về các số 1, 2, 3, 4, 5                               Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập về các số 1, 2, 3, 4, 5

Hình 3                                                  Hình 4

Bài giải:

Hình 1 viết số 3,4

Hình 2 viết số 2, số 4 rồi đến số 5.

Hình 3 viết số 3 rồi đến số 5 ở hàng trước

Viết số 1, 2 rồi đến số 4 ở hàng sau.

Hình 4 viết số 2 rồi đến số 1 ở hàng trước.

Viết số 5, số 3 rồi đến số 1 ở hàng sau.

Loading...

Bình luận bài viết

Có thể bạn quan tâm

DMCA.com Protection Status