Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

Bài 1 (trang 159 SGK Đại số 10):

giai toan lop 10 on tap cuoi nam dai so - Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

Lời giải

giai toan lop 10 on tap cuoi nam dai so 1 - Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

Bài 2 (trang 160 SGK Đại số 10): Cho phương trình: mx2 – 2x – 4m – 1 = 0

a. Chứng mình rằng với mọi giá trị của m ≠ 0 phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt.

b. Tìm giá trị của m để -1 là một nghiệm của phương trình. Sau đó tìm nghiệm còn lại.

Lời giải

giai toan lop 10 on tap cuoi nam dai so 2 - Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

Bài 3 (trang 160 SGK Đại số 10): Cho phương trình: x2 – 4mx +9(m-1)2

a. Xem xét với các giá trị nào của m thì phương trình trên có nghiệm?

b. Gỉa sử x1, x2 là nghiệm của phương trình đã cho, hãy tính tổng và tích của chúng. Tìm một hệ thức giữa x1 và x2 độc lập với m.

c. Xác định giá trị của m để hiểu các nghiệm của phương trình bằng 4.

Lời giải

giai toan lop 10 on tap cuoi nam dai so 3 - Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số giai toan lop 10 on tap cuoi nam dai so 4 - Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

Bài 4 (trang 160 SGK Đại số 10): Chứng minh rằng các bất đẳng thức:

giai toan lop 10 on tap cuoi nam dai so 5 - Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

Lời giải

giai toan lop 10 on tap cuoi nam dai so 6 - Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

Bài 5 (trang 160 SGK Đại số 10): Giải hệ phương trình sau bằng cách đưa về hệ tam giác:

giai toan lop 10 on tap cuoi nam dai so 7 - Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

Lời giải

giai toan lop 10 on tap cuoi nam dai so 8 - Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số giai toan lop 10 on tap cuoi nam dai so 9 - Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

Bài 6 (trang 160 SGK Đại số 10):

a. Xét dấu của biểu thức f(x) = 2x(x+2)-(x+2)(x+1)

b. Xét sự biến thiên và vẽ trong cùng một hệ tọa độ vuông góc đồ thị của các hàm số: y = 2x(x+2) ( C1 ) và y = (x+2)(x+1)(C2)

c. Tính các hệ số a, b, c để hàm số y = ax2 + bx + c có giá trị lớn nhất bằng 8 và độ thị của nó đi qua A và B.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 10 Ôn tập chương 3

Lời giải

giai toan lop 10 on tap cuoi nam dai so 10 - Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

giai toan lop 10 on tap cuoi nam dai so 11 - Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

giai toan lop 10 on tap cuoi nam dai so 12 - Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số giai toan lop 10 on tap cuoi nam dai so 13 - Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số giai toan lop 10 on tap cuoi nam dai so 14 - Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

Bài 7 (trang 161 SGK Đại số 10): Chứng minh các hệ thức sau:

giai toan lop 10 on tap cuoi nam dai so 15 - Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

Lời giải

giai toan lop 10 on tap cuoi nam dai so 16 - Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

giai toan lop 10 on tap cuoi nam dai so 17 - Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

giai toan lop 10 on tap cuoi nam dai so 18 - Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

Bài 8 (trang 161 SGK Đại số 10): Rút gọn các biểu thức sau:

giai toan lop 10 on tap cuoi nam dai so 19 - Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

Lời giải

giai toan lop 10 on tap cuoi nam dai so 20 - Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

giai toan lop 10 on tap cuoi nam dai so 21 - Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

Bài 9 (trang 161 SGK Đại số 10): Tính:

giai toan lop 10 on tap cuoi nam dai so 22 - Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

Lời giải

giai toan lop 10 on tap cuoi nam dai so 23 - Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

giai toan lop 10 on tap cuoi nam dai so 24 - Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

giai toan lop 10 on tap cuoi nam dai so 25 - Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

Bài 10 (trang 161 SGK Đại số 10): Rút gọn:

giai toan lop 10 on tap cuoi nam dai so 26 - Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

Lời giải

giai toan lop 10 on tap cuoi nam dai so 27 - Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số giai toan lop 10 on tap cuoi nam dai so 28 - Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

Bài 11 (trang 161 SGK Đại số 10): Chứng minh rằng trong tam giác ABC, ta có:

a. tanA + tanB + tanC = tanAtanBtanC

b. sin2A + sin2B + sin2C = 4sinAsinBsinC

Lời giải

giai toan lop 10 on tap cuoi nam dai so 29 - Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

Bài 12 (trang 161 SGK Đại số 10): Không sử dụng máy tính, hãy tính:

giai toan lop 10 on tap cuoi nam dai so 30 - Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

Lời giải

giai toan lop 10 on tap cuoi nam dai so 31 - Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

Từ khóa tìm kiếm:

Bình luận bài viết

Có thể bạn quan tâm

DMCA.com Protection Status