Giải Toán lớp 12 Bài 1 : Nguyên hàm

Đánh giá bài viết

Giải Toán lớp 12 Bài 1: Nguyên hàm

Bài 1 (trang 100 SGK Giải tích 12): Trong các cặp hàm số dưới đây, hàm số nào là nguyên hàm của hàm số còn lại?

Loading...

Giải Toán lớp 12 Bài 1: Nguyên hàm

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 1: Nguyên hàm

Bài 2 (trang 100 SGK Giải tích 12): Tìm hiểu nguyên hàm của các hàm số sau:

Giải Toán lớp 12 Bài 1: Nguyên hàm

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 1: Nguyên hàm Giải Toán lớp 12 Bài 1: Nguyên hàm

Bài 3 (trang 101 SGK Giải tích 12): 3. Sử dụng phương pháp đổi biến, hãy tính:

Giải Toán lớp 12 Bài 1: Nguyên hàm

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 1: Nguyên hàm

Bài 4 (trang 101 SGK Giải tích 12): 4. Sử dụng phương pháp tính nguyên hàm từng phần, hãy tính:

Giải Toán lớp 12 Bài 1: Nguyên hàm

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 1: Nguyên hàm Giải Toán lớp 12 Bài 1: Nguyên hàm

Loading...

Từ khóa tìm kiếm:

Bình luận bài viết

Có thể bạn quan tâm

DMCA.com Protection Status