Giải Toán lớp 2 bài Chu vi hình tam giác – Chu vi hình tứ giác

Giải Toán lớp 2 bài Chu vi hình tam giác – Chu vi hình tứ giác
3 (59.14%) 70 votes

Giải Toán lớp 2 bài Chu vi hình tam giác – Chu vi hình tứ giác

Bài 1: Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là:

a) 7cm, 10cm và 13cm.

b) 20dm, 30dm và 40dm.

c) 8cm, 12cm và 7cm.

Mẫu: Chu vi hình tam giác là:

7 + 10 + 13 = 30 (cm)

Đáp số: 30cm.

Bài 2: Tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là:

a) 3dm, 4dm,5dm và 6dm.

b)10cm, 20cm, 10cm và 20cm.

Bài 3:

Loading...

Giải Toán lớp 2 bài Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác

a) Đo rồi ghi số đo độ dài các cạnh của hình tam giác ABC.

b) Tính chu vi hình tam giác ABC.

Bài giải:

Bài 1:

b) Chu vi hình tam giác ABC là:

20 + 30 + 40 = 90 (dm)

Đáp số: 90dm.

c) Chu vi hình tam giác ABC là:

8 + 12 + 7 = 27 (cm)

Đáp số: 27cm.

Bài 2:

a) Chu vi hình tứ giác MNPQ là:

3 + 4 + 5 + 6 = 18 (dm)

Đáp số: 18dm.

b) Chu vi hình tứ giác MNPQ là:

10 + 20 + 10 + 20 = 60 (cm)

Đáp số: 60cm.

Bài 3:

a) Học sinh đo, mỗi cạnh được 3cm và ghi:

Giải Toán lớp 2 bài Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác

b) Chu vi tam giác ABC là:

3 + 3 + 3 = 9 (cm)

Đáp số: 9cm.

Từ khóa tìm kiếm:

Bình luận bài viết

Có thể bạn quan tâm

DMCA.com Protection Status