Giải Toán lớp 2 bài Đề-xi-mét

Giải Toán lớp 2 bài Đề-xi-mét

Bài 1. Quan sát hình vẽ và trả lời các câu hỏi:

giai toan lop 2 bai de xi met - Giải Toán lớp 2 bài Đề-xi-mét

a) Điền bé hơn hoặc lớn hơn vào chỗ chấm nào cho thích hợp?

– Độ dài đoạn thẳng AB  ……….. 1dm.

– Độ dài đoạn thẳng CD ………… 1dm.

b) Điền ngắn hon hoặc dài hơn vào chỗ chấm nào cho thích hợp?

– Đoạn thẳng AB…………. đoạn thẳng CD.

– Đoạn thẳng CD………… đoạn thẳng AB.

Giải

– Độ dài đoạn thẳng AB lớn hơn 1dm.

– Độ dài đoạn thẳng CD bé hơn 1dm.

– Đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD.

– Đoạn thẳng CD ngắn hơn đoạn thẳng AB.

Bài 2. Tính:

a) 8dm + 2dm = 

10dm – 9dm = 

b) 3dm + 2dm =

9dm + 10dm =

16dm – 2dm =

35dm – 3dm =

Giải

a) 8dm + 2dm = 10dm

10dm – 9dm = 1dm

b) 3dm + 2dm = 5dm

9dm + 10dm = 19dm

16dm – 2dm = 14dm

35dm – 3dm = 32dm

Bài 3. Không dùng thuớc đo, hãy ước lượng độ dài của mỗi đoạn thẳng rồi ghi số thích hợp vào chỗ chấm:

giai toan lop 2 bai de xi met 1 - Giải Toán lớp 2 bài Đề-xi-mét

Giải

giai toan lop 2 bai de xi met 2 - Giải Toán lớp 2 bài Đề-xi-mét

Từ khóa tìm kiếm:

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập chung trang 90 SGK Toán lớp 2

Bình luận bài viết

Có thể bạn quan tâm

DMCA.com Protection Status