Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 74 SGK Toán lớp 2

Đánh giá bài viết

Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 74 SGK Toán lớp 2

Bài 1. Tính nhẩm:

Loading...

12 – 7 =               11 – 8 =                 14 – 9 =              16 – 8 =

14 – 7 =               13 – 8 =                 15 – 9 =              17 – 8 =

16 – 7 =               15 – 8 =                 17 – 9 =              18 – 9 =

Bài giải

12 – 7 = 5              11 – 8 = 3             14 – 9 = 5             16 – 8 = 8

14 – 7 = 7              13 – 8 = 5             15 – 9 = 6             17 – 8 = 9

16 – 7 = 9              15 – 8 = 7             17 – 9 = 8             18 – 9 = 9

Bài 2. Tính:

Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 74 SGK Toán lớp 2

Bài giải

Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 74 SGK Toán lớp 2

Bài 3. Tìm x:

a) 32 – x = 18;                     b) 20 – x = 2;                       c) x – 17 = 25

Bài giải

a) 32 – x = 18;                     b) 20 – x = 2;                       c) x – 17 = 25

           x = 32 – 18                          x = 20 – 2                            x = 17 + 25

           x = 14                                 x = 18                                 x = 42  

Bài 4. Vẽ đoạn thẳng:

Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 74 SGK Toán lớp 2

Bài giải

a) Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 74 SGK Toán lớp 2

b) Hướng dẫn: Nên chấm 1 điểm khác điểm O, vẽ đường thẳng đi qua hai điểm O và P.

Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 74 SGK Toán lớp 2

c) Có thể chọn tùy ý hai trong ba điểm vẽ đường thẳng, chẳng hạn:

Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 74 SGK Toán lớp 2

Loading...

Bình luận bài viết

Có thể bạn quan tâm

DMCA.com Protection Status