Giải Toán lớp 3 bài Các số có năm chữ số

Giải Toán lớp 3 bài Các số có năm chữ số

Bài 1 (trang 140 SGK Toán 3): Viết (theo mẫu):

giai toan lop 3 bai cac so co nam chu so - Giải Toán lớp 3 bài Các số có năm chữ sốgiai toan lop 3 bai cac so co nam chu so 1 - Giải Toán lớp 3 bài Các số có năm chữ số

Lời giải:

giai toan lop 3 bai cac so co nam chu so 2 - Giải Toán lớp 3 bài Các số có năm chữ số

Bài 2 (trang 141 SGK Toán 3): Viết (theo mẫu):

giai toan lop 3 bai cac so co nam chu so 3 - Giải Toán lớp 3 bài Các số có năm chữ số

Lời giải:

giai toan lop 3 bai cac so co nam chu so 4 - Giải Toán lớp 3 bài Các số có năm chữ số

Bài 3 (trang 141 SGK Toán 3): Đọc các số: 23116; 12247; 3116; 82427

Lời giải:

Số 23116 đọc là: hai mươi ba nghìn một trăm mười sáu

Số 12247 đọc là: mười hai nghìn hai trăm bốn mươi bảy

Số 3116 đọc là: ba nghìn một trăm mười sáu

Số 82427 đọc là: tám mươi hai nghìn bốn trăm hai mươi bảy

Bài 4 (trang 141 SGK Toán 3): Số?

giai toan lop 3 bai cac so co nam chu so 5 - Giải Toán lớp 3 bài Các số có năm chữ số

 

Lời giải:

giai toan lop 3 bai cac so co nam chu so 6 - Giải Toán lớp 3 bài Các số có năm chữ số

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài So sánh số các số trong phạm vi 100 000

Bình luận bài viết

Có thể bạn quan tâm

DMCA.com Protection Status