Giải Toán lớp 3 bài Chia số có năm chữ số với số có một chữ số

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có năm chữ số với số có một chữ số

Bài 1 (trang 163 SGK Toán 3): Tính

giai toan lop 3 bai chia so co nam chu so voi so co mot chu so - Giải Toán lớp 3 bài Chia số có năm chữ số với số có một chữ số

Lời giải:

giai toan lop 3 bai chia so co nam chu so voi so co mot chu so 1 - Giải Toán lớp 3 bài Chia số có năm chữ số với số có một chữ số

Bài 2 (trang 163 SGK Toán 3): Một cửa hàng có 36550kg xi măng đã bán 1/5 số xi măng đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kilogam xi măng?

Lời giải:

Số xi măng đã bán là:

36550: 5 = 7310 (kg)

Số xi măng còn lại là:

36550 – 7310 = 29240 (kg)

Đáp số: 29240 kg xi măng

Bài 3 (trang 163 SGK Toán 3): Tính giá trị của biểu thức:

a) 69218 – 26736: 3

30507 + 27876: 3

b) (35281 + 51645): 2

(45405 – 8221):4

Lời giải:

a) 69218 – 26736: 3 = 69218 – 8912 = 60306

30507 + 27876: 3 = 30507 + 9292 = 39799

b) (35281 + 51645): 2 = 86926: 2 = 43463

(45405 – 8221):4 = 37184: 4 = 9296

Bài 4 (trang 163 SGK Toán 3): Cho 8 hình tam giác mỗi hình như sau.

giai toan lop 3 bai chia so co nam chu so voi so co mot chu so 2 - Giải Toán lớp 3 bài Chia số có năm chữ số với số có một chữ số

Hãy xếp thành hình dưới đây:

giai toan lop 3 bai chia so co nam chu so voi so co mot chu so 3 - Giải Toán lớp 3 bài Chia số có năm chữ số với số có một chữ số

Lời giải:

Có thể xếp hình như sau:

giai toan lop 3 bai chia so co nam chu so voi so co mot chu so 4 - Giải Toán lớp 3 bài Chia số có năm chữ số với số có một chữ số

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 149

Bình luận bài viết

Có thể bạn quan tâm

DMCA.com Protection Status