Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 168

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 168

Bài 1 (trang 168 SGK Toán 3): Tính

a) (13829 + 20718) x 2

b) 14523 – 24964: 4

c) (20354 – 9638) x 4

d) 97012 – 21506 x 4

Lời giải:

a) (13829 + 20718) x 2 = 34547 x 2 = 69094

b) 14523 – 24964: 4 = 10716 x 4 = 42864

c) (20354 – 9638) x 4 = 14523 – 6241 = 8282

d) 97012 – 21506 x 4 = 97012 – 86024 = 10988

Bài 2 (trang 168 SGK Toán 3): Mỗi tuần lễ Hường học 5 tiết toán, cả năm học có 175 tiết toán. Hỏi cả năm học Hường học bao nhiêu tuần lễ?

Lời giải:

Số tuần lễ Hường học trong cả năm là:

175: 5 = 35 (tuần)

Đáp số: 35 tuần

Bài 3 (trang 168 SGK Toán 3): Tổ trưởng một tổ sản xuất đã nhận 75000 đồng tiền thưởng và chia đều cho 3 người trong tổ. Hỏi 2 người thì nhận được bao nhiêu tiên thưởng?

Lời giải:

Tóm tắt: 3 người nhận: 75000 đồng

2 người nhận: …đồng?

Mỗi người nhận số tiền là:

7500: 3 = 2500 (đồng)

Hai người nhận số tiền là:

2500 x 2 = 50000 (đồng)

Đáp số: 50000 đồng

Bài 4 (trang 168 SGK Toán 3): Một hình vuông có chu vi 2dm4cm. Hỏi hình vuông đó có diện tích bằng bao nhiêu xăng – ti – mét vuông?

Lời giải:

2dm4cm = 24cm

Cạnh hình vuông bằng:

24: 4 = 6 (cm)

Diện tích hình vuông là:

6 x 6 = 36 (cm2)

Đáp số: 36 cm2

Từ khóa tìm kiếm:

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Làm quen với thống kê số liệu

Bình luận bài viết

Có thể bạn quan tâm

DMCA.com Protection Status