Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 177

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 177

Bài 1 (trang 177 SGK Toán 3): Viết các số

a) Bảy mươi sáu nghìn hai trăm bốn mươi lăm

b) Năm mươi mốt nghìn tám trăm linh bảy

c) Chín mươi nghìn chín trăm

d) Hai mươi hai nghìn không trăm linh hai

Lời giải:

a) 76245

b) 51807

c) 90900

d) 2202

Bài 2 (trang 177 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính

a) 54287 + 29508

78362 – 24935

b) 4508 x 3

34625: 5

Lời giải:

giai toan lop 3 bai luyen tap chung trang 177 - Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 177

Bài 3 (trang 177 SGK Toán 3): Đồng hồ chỉ mấy giờ?

giai toan lop 3 bai luyen tap chung trang 177 1 - Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 177

Lời giải:

a) Đồng hồ A chỉ 10 giờ 28 phút

b) Đồng hồ B chỉ 2 giờ kém 10 phút hoặc 1 giờ 50 phút

c) Đồng hồ C chỉ 6 giờ 34 phút hoặc 7 giờ kém 26 phút

Bài 4 (trang 177 SGK Toán 3): Tính

a) (9 + 6) x 4 =

9 + 6 x 4 =

b) 28 + 21: 7 =

(28 + 21): 7 =

Lời giải:

a) (9 + 6) x 4 = 15 x 4 = 60

9 + 6 x 4 = 9 + 24 = 33

b) 28 + 21: 7 = 28 + 3 = 31

(28 + 21): 7 = 49: 7 = 7

Bài 5 (trang 177 SGK Toán 3): Mua 5 đôi dép cùng loại phải trả 92500 đồng. hỏi mua 3 dôi dép như thế phải trả bao nhiêu tiền?

Lời giải:

Tóm tắt: 5 đôi dép: 92500 đồng

3 đôi dép: … đồng?

Giá tiền mỗi đôi dép là:

92500: 5 = 18500 (đồng)

Mua 3 đôi dép phải trả số tiền là:

18500 x 3 = 55500 (đồng)

Đáp số: 55500 đồng

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 168

Bình luận bài viết

Có thể bạn quan tâm

DMCA.com Protection Status