Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 52

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 52

Bài 1 (trang 52 SGK Toán 3): Một có 45 ô tô. Lúc đầu có 18 ô tô rời bến, sau đó có thêm 17 ô tô nữa rời bến. Hỏi đó còn lại bao nhiêu ô tô?

Lời giải:

Cách 1:

Lúc đầu số ô tô còn lại là:

45 – 18 = 27 (ô tô)

Lúc sau số ô tô còn lại là:

27 – 17 = 10 (ô tô)

Cách 2:

Cả hai lần số ô tô rời bến là:

18 + 17 = 35 (ô tô)

Số ô tô còn lại là:

45 – 35 = 10 (ô tô)

Đáp số: 10 ô tô

Bài 2 (trang 52 SGK Toán 3): Bác An nuôi 48 , bác đã bán đi 1/6 số thỏ đó. Hỏi bác An còn lại bao nhiêu ?

Lời giải:

Số thỏ bác An đã bán là:

48: 6 = 8 (con thỏ)

Số thỏ còn lại là:

48 – 8 = 40 (con thỏ).

Đáp số: 40 con thỏ

Bài 3 (trang 52 SGK Toán 3):

Nêu bài toán theo sơ đồ sau rồi giải bài toán đó.

Có thể nêu bài toán như sau:

Lớp 3A có số giỏi là 14 bạn, có số khá nhiều hơn số giỏi 8 bạn. Hỏi tổng số giỏi và khá của lớp 3A là bao nhiêu?

Lời giải:

Số học sinh khá của lớp 3A là:

14 + 8 = 22 (bạn)

Tổng số hoc sinh giỏi và khá của lớp 3A là:

Xem thêm:  Giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 mới Unit 5: Being part of Asean

14 + 22 = 36 (bạn).

Đáp số: 36 bạn

Bài 4 (trang 52 SGK Toán 3):

giai toan lop 3 bai luyen tap trang 52 - Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 52

 

Lời giải:

a) 12 x 6 = 72 ;

72 – 25 = 47

b) 56: 7 = 8 ;

8 – 5 = 3

c) 42: 6 = 7 ;

7 + 37 = 44.

Từ khóa tìm kiếm:

Bình luận bài viết

Có thể bạn quan tâm

DMCA.com Protection Status