Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 60

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 60

Bài 1 (trang 60 SGK Toán 3): Tính nhẩm

a) 8 x 6 =

8 x7 =

8 x 8 =

8 x 9 =

48: 8 =

56: 8 =

64: 8 =

72: 8 =

b)16: 8 =

24: 8 =

32: 8 =

40: 8 =

16: 2 =

24: 3 =

32: 4 =

40: 5 =

Lời giải:

a) 8 x 6 = 48

8 x7 = 56

8 x 8 = 64

8 x 9 = 72

48: 8 = 6

56: 8 = 7

64: 8 = 8

72: 8 = 9

b) 16: 8 = 2

24: 8 = 3

32: 8 = 4

40: 8 = 5

16: 2 = 8

24: 3 = 8

32: 4 = 8

40: 5 = 8.

Bài 2 (trang 60 SGK Toán 3): Tính nhẩm:

32: 8 =

24: 8 =

40: 5 =

16: 8 =

42: 7 =

36: 6 =

48: 8 =

48: 6 =

Lời giải:

32: 8 = 4

24: 8 = 3

40: 5 = 8

16: 8 = 2

42: 7 = 6

36: 6 = 6

48: 8 = 6

48: 6 = 8

Bài 3 (trang 60 SGK Toán 3): Một người nuôi 42 . Sau khi đã bán đi 10 con, người đó nuôi đều số còn lại vào 8 chuồng. Hỏi mỗi chuồng đó nhốt mấy ?

Lời giải:

Số thỏ còn lại là:

42 – 10 = 32 ( con)

Số thỏ nhốt trong mỗi chuồng là:

32: 8 = 4 (con)

Đáp số: 4 con thỏ

Bài 4 (trang 60 SGK Toán 3): Tìm 1/8 số ô vuông trong mỗi hình

Lời giải:

Hình đã cho có 16 ô vuông

Vậy 1/8 số ô vuông ở hình a) là:

16: 8 = 2 (ô vuông)

Hình đã cho có 24 ô vuông

Vậy 1/8 số ô vuông ở hình b) là:

24: 8 = 3 (ô vuông)

Từ khóa tìm kiếm:

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới Unit 6: Folk tales

Bình luận bài viết

Có thể bạn quan tâm

DMCA.com Protection Status