Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về giải toán

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về giải toán

Bài 1 (trang 176 SGK Toán 3): Hai năm trước đây số dân của một xã là 5236 người, năm ngoái số dân của xã tăng thêm 87 người, năm nay tăng thêm 75 người. tính số dân của xã năm nay

Lời giải:

Cách 1: số dân của xã năm ngoái là:

5236 + 87 = 5323 (người)

Số dân của xã năm nay là:

5323 + 75 = 5398 người)

Đáp số: 5398 người

Cách 2: Số dân của xã tăng thêm sau 2 năm là:

87 + 75 = 162 (người)

Số dân năm nay là:

5236 + 162 = 5398 (người)

Đáp số: 5398 người

Bài 2 (trang 176 SGK Toán 3): Một cửa hàng có 1245 cái áo, cửa hàng đã bán 1/3 số áo. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu cái áo?

Lời giải:

Số áo đã bán là:

1245: 3 = 415 (cái áo)

Số áo còn lại là:

1245 – 415 = 830 (cái áo)

Đáp số: 830 cái áo

Bài 3 (trang 176 SGK Toán 3): Theo kế hoạch, một tổ công nhân phải trồng 20500 cây, tổ đã trồng 1: 5 số cây. Hỏi theo kế hoạch, tổ đó còn phải trồng bao nhiêu cây nữa?

Lời giải:

Số cây đã trồng là:

20500: 5 = 4100 (cây)

Số cây còn phải trồng theo kế hoạch là:

20500 – 4100 = 16400 (cây)

Đáp số: 16400 cây

Bài 4 (trang 176 SGK Toán 3): Điền Đ hoặc S

a) 96: 4 x 2 = 24 x 2 = 48

b) 96: 4 x 2 = 96: 8 = 12

c) 96: (4 x 2 ) = 96: 8 = 12

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 160

Lời giải:

a) Đúng

b) Sai

c) Đúng

Bình luận bài viết

Có thể bạn quan tâm

DMCA.com Protection Status