Giải Toán lớp 4 Giây, thế kỉ

Giải Toán lớp 4 Giây, thế kỉ

Bài 1 (trang 25 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1 phút =…..giây

1/3 phút =…..giây

2 phút =…giây

1 phút 8 giây =….giây

60 giây =…phút

7 phút =….giây

b) 1 thế kỉ =…năm

5 thế kỉ =…năm

1/2 thế kỉ =…năm

100 năm =…..thế kỉ

9 thế kỉ =….năm

1/5 thế kỉ =….năm

Lời giải:

a) 1 phút = 60 giây

1/3 phút = 20 giây

2 phút = 120 giây

1 phút 8 giây = 68 giây

60 giây = 1 phút

7 phút = 420 giây

b) 1 thế kỉ = 100 năm

5 thế kỉ =500 năm

1/2 thế kỉ = 50 năm

100 năm = 1 thế kỉ

9 thế kỉ = 900 năm

1/5 thế kỉ = 20 năm

Bài 2 (trang 25 SGK Toán 4):

a) Bác Hồ sinh năm 1890. Bác Hồ sinh vào thế kỉ nào?

Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

b) Cách mạng tháng Tám thành công vào năm 1945. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

c) Bà Triệu lãnh đạo khởi nghĩa chống quân Đông Ngô năm 248. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

Lời giải:

a) Bác Hồ sinh năm 1890. Bác Hồ sinh vào thế kỉ XIX

Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911. Năm đó thuộc thế kỉ XX

b) Cách mạng tháng Tám thành công vào năm 1945. Năm đó thuộc thế kỉ XX

c) Bà Triệu lãnh đạo khởi nghĩa chống quân Đông Ngô năm 248. Năm đó thuộc thế kỉ III

Bài 3 (trang 25 SGK Toán 4):

Xem thêm:  Giải Toán lớp 4 Dấu hiệu chia hết cho 2

a) Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long năm 1010. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

Tính đến nay đã được bao nhiêu năm?

b) Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938. Năm đó thuộc thế kỉ nào?Tính đến nay đã được bao nhiêu năm?

Lời giải:

a) Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long năm 1010. Năm đó thuộc thế kỉ XI. Tính đến nay đã được:

2014 – 1010 = 1004 năm

b) Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938. Năm đó thuộc thế kỉ X

Tính đến nay đã được: 2014 – 938 = 1076 năm

Từ khóa tìm kiếm:

Bình luận bài viết

Có thể bạn quan tâm

DMCA.com Protection Status