Giải Toán lớp 4 Luyện tập

Giải Toán lớp 4 Luyện tập

Bài 1 (trang 7 SGK Toán 4): Tính giá trị biểu thức (theo mẫu):

giai toan lop4 luyen tap - Giải Toán lớp 4 Luyện tập

Lời giải:

giai toan lop4 luyen tap 1 - Giải Toán lớp 4 Luyện tập

Bài 2 (trang 7 SGK Toán 4): Tính giá trị biểu thức

a) 35 + 3 x n với n = 7;

b) 168 – m x 5 với m = 9;

c) 237 – (66 +x ) với x = 34;

d) 37 x (18: y) với y = 9.

Lời giải:

a) Nếu n = 7 thì 35 + 3 x n = 35 + 3 x 7 = 56

b) Nếu m = 9 thì 168 – m x 5 = 168 – 9 x 5 = 123

c) Nếu x = 34 thì 237 – (66 +x ) = 237 – (66 +34) = 137

d) Nếu y = 9 thì 37 x (18: y) = 37 x (18: 9) = 74

Bài 3 (trang 7 SGK Toán 4): Viết vào ô trống theo mẫu

giai toan lop4 luyen tap 2 - Giải Toán lớp 4 Luyện tập

 

Lời giải:

giai toan lop4 luyen tap 3 - Giải Toán lớp 4 Luyện tập

Bài 4 (trang 7 SGK Toán 4):

Một hình vuông có độ dài cạnh là a.

Gọi chu vi hình vuông là P, ta có:

P = a x 4

Hãy tính chu vi hình vuông với:

a = 3cm; a = 5dm; a = 8m

giai toan lop4 luyen tap 4 - Giải Toán lớp 4 Luyện tập

Lời giải:

a = 3 cm, P = a x 4 = 3 x 4 = 12 (cm)

a = 5 dm, P = a x 4 = 5 x 4 = 20 (dm)

a = 8 m, P = a x 4 = 8 x 4 = 32 (m)

Từ khóa tìm kiếm:

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 98

Bình luận bài viết

Có thể bạn quan tâm

DMCA.com Protection Status