Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 144

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 144

Bài 1 (trang 144 SGK Toán 4): Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Trong hình bên:

giai toan lop 4 luyen tap chung trang 144 - Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 144

a) AB và DC là hai cạnh đối điện song song với nhau.

b) AB vuông góc với AD.

c) Hình tứ giác ABCD có 4 góc vuông.

d) Hình tứ giác ABCD có 4 cạnh bằng nhau.

Lời giải:

a) Đ ;

b) Đ ;

c) Đ ;

d) S.

Bài 2 (trang 144 SGK Toán 4): Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Trong hình thoi PQRS ( xem hình bên):

giai toan lop 4 luyen tap chung trang 144 1 - Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 144

 

a) PQ và SR không bằng nhau.

b) PQ không song song với PS.

c) Các cặp cạnh đối diện song song.

d) Bốn cạnh đều bằng nhau.

Lời giải:

a) S

b) Đ

c) Đ

d) Đ

Bài 3 (trang 145 SGK Toán 4): Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trong các hình dưới, hình có diện tích lớn nhất là:

A. Hình vuông

B. Hình chữ nhật

C. Hình bình hành

D. Hình thoi

giai toan lop 4 luyen tap chung trang 144 2 - Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 144

Lời giải:

Diện tích hình vuông là:

5×5=25(cm2)

Diện tích hình chữ nhật là:

6×4=24(cm2)

Diện tích hình bình hành là:

5×4=20(cm2)

Diện tích hình thoi là:

(6×4)/2=12 (cm2)

Trong bốn ( số đo) diện tích trên thì 25 cm2 là lớn nhât.

Vậy ta khoanh và A (hình vuông).

Bài 4 (trang 145 SGK Toán 4): Chu vi hình chữ nhật 56cm, chiều dài là 18 m. Tính diện tích hình chữ nhật.

Lời giải:

Phân tích:

Muốn tính diện tích hình chữ nhật cần biết những gì? (Chiều dài chiều rộng)

Xem thêm:  Tả cây phượng nơi sân trường - Văn hay lớp 2

Chiều dài biết chưa? (Biết rồi)

Chiều rộng biết chưa? (Chưa biết) Muốn tìm chiều rộng ta làm thế nào?( lấy nủa chu vi trừ đi chiều dài).

Ta có:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

56:2=28(m)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

28-18=10(m)

Diện tích hình chữ nhật là:

18×10=180(m2)

Đáp số: 180m2

Ghi chú: Phần phân tích và sơ đồ phân tích nêu trên chỉ cần nghĩ thầm trong đầu hoặc viết vào nháp.

Từ khóa tìm kiếm:

Bình luận bài viết

Có thể bạn quan tâm

DMCA.com Protection Status