Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 99

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 99

Bài 1 (trang 99 SGK Toán 4): Trong các số 7435; 4568; 66811; 2050; 2229; 35766:

a) Số nào chia hết cho 2?

b) Số nào chia hết cho 3?

c) Số nào chia hết cho 5?

d) Số nào chia hết cho 9?

Lời giải:

a) Các số chia hết cho 2 là: 4568; 2050; 35 766.

b) Các số chia hết cho 3 là: 2229; 35766.

c) Các số chia hết cho 5 là: 7435; 2050.

d) Các số chia hết cho 9 là: 35 766.

Bài 2 (trang 99 SGK Toán 4): Trong các số 57 234; 64 620; 5270; 77285:

a) Số nào chia hết cho cả 2 và 5?

b) Sô nào chia hết cho cả 3 và 2?

c) Số nào chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9?

Lời giải:

Hướng dẫn: Chẳng hạn câu a:

– Trước hết ta chọn ra các số chia hết cho 2: 57234; 64 620; 5270.

– Sau đó chọn trong các số trên số chia hết cho 5: 64620; 5270.

Đáp án:

a) Các số chia hết cho 2 và 5 là: 64 620; 5270.

b) Các số chia hết cho 3 và 2 là: 57 234; 64620.

c) Số chia hết cho 2; 3 ; 5 và 9 là: 64620.

Bài 3 (trang 99 SGK Toán 4): Tìm chữ số thích hợp để viết vào ô trống sao cho:

a) 5…8 chia hết cho 3;

b) 6…3 chia hết cho 9;

c) 24… chia hết cho cả 3 và 5;

d) 35… chia hết cho cả 2 và 3.

Xem thêm:  Giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 mới Unit 9: Festivals around the world

Lời giải:

Hướng dẫn: Chẳng hạn câu d:

Vì 3 + 5 = 8 nên 35… chia hết cho 3 ta phải có: 8 + … chia hết cho 3.

Suy ra số ở ô trống đó có thể là 1; 4 hoặc 7.

Nhưng số ở ô trống đó không thể là 1; 7 vì số 35… chia hết cho 2.

Vậy số ở ô trống đó là 4.

Ta có số 354.

Đáp án:

a) 528; 558; 588

b) 603; 693

c) 240

d) 354.

Bài 4 (trang 99 SGK Toán 4): Tính giá trị biểu thức sau rồi xét xem giá trị đó chia hết cho những số nào trong các số 2; 5:

a) 2253 + 4315 – 173;

b) 6438 – 2325 x 2;

c) 480 – 120

d) 63 + 24 x 3.

Lời giải:

a) …= 6568 – 173 = 6395 chia hết cho 5.

b) … = 6438 – 4650 = 1788 chia hết cho 2.

c) … = 480 – 30 = 450 chia hết cho cả 2 và 5.

d) … = 63 +72 = 135 chia hết cho 5.

Bài 5 (trang 99 SGK Toán 4): Một lớp có ít hơn 35 và nhiều hơn 20 . Nếu trong lớp xếp đều thành 3 hàng dọc hoặc thành năm hàng thì không thừa, không thiếu. Tìm số của lớp đó.

Lời giải:

Xếp 3 hàng, không thừa, không thiếu bạn nào; vậy số học sinh chia hết cho 3.

Xếp 5 hàng, không thừa không thiếu bạn nào; vậy số học sinh chia hết cho 5.

Số vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5 là: 0; 15; 30; 45; …

Xem thêm:  Tả cảnh chợ phiên quê em - Văn hay lớp 5

Mà lớp ít hơn 35 học sinh nhiều hơn 20 học sinh nên có 30 học sinh.

Từ khóa tìm kiếm:

Bình luận bài viết

Có thể bạn quan tâm

DMCA.com Protection Status