Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 128

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 128
5 (99.79%) 482 votes

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 128

Bài 1 (trang 128 SGK Toán 4): Tính:

Loading...

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 128

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 128

Bài 2 (trang 128 SGK Toán 4):

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 128

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 128

Bài 3 (trang 128 SGK Toán 4): Rút gọn rồi tính:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 128

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 128

Nói thêm: Khi cộng các phân số nếu rút gọn phân số rồi tính thì có thể thuận lợi hơn.

Bài 4 (trang 128 SGK Toán 4): Trong một buổi sinh hoạt, chi đội lớp 4A có 3/7 số đội viên tập hát và 2/5 số đội viên tham gia đá bóng. Hỏi số đội viên tham gia hai hoạt động trên bằng bao nhiêu phần số đội viên của chi đội?

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 128

Loading...

Từ khóa tìm kiếm:

Bình luận bài viết

Có thể bạn quan tâm

DMCA.com Protection Status