Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 78

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 78

Bài 1 (trang 78 SGK Toán 4): Đặt tính rồi tính:

a) 67 494: 7

42 789: 5

b) 359 361: 9

238 7: 8

Lời giải:

a) 9642; 8557 (dư 4)

b) 39 929; 29 757 (dư 1)

Bài 2 (trang 78 SGK Toán 4): Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là:

a. 42 506 và 18 472

b. 137 895 và 85 287

Lời giải:

a. Số bé là: (42 506 – 18 472): 2 = 12 017

Số lớn là: 12 017 + 18 472 = 30 489

b. Số lớn là: (137 895 + 85 287): 2 = 111 591

Số bé là: 111 591 – 85 287 = 26 304

Đáp số: a. 12 017 và 30 489

b. 111 591 và 26 304

Bài 3 (trang 78 SGK Toán 4): Một chuyến xe lửa có 3 toa xe, mỗi toa chở 14 580 kg hàng và có 6 toa xe khác, mỗi toa chở 13 275 kg hàng. Hỏi trung bình mỗi toa xe chở bao nhiêu kg hàng?

Lời giải:

Số toa xe tất cả là: 3 + 6 = 9 (toa xe)

Cả 9 toa chở được: 14 580 x 3 + 13 275 x 6 = 123 390 (kg)

Trung bình mỗi toa chở được: 123 390: 9 = 13 710 (kg)

Đáp số: 13 710 (kg)

Bài 4 (trang 78 SGK Toán 4): Tính bằng hai cách:

a. (33 164 + 28 528): 4

b. (403 494 – 16 415): 7

Lời giải:

a. ….= 61 692: 4 = 15 423

….= 33 164: 4 + 28 528: 4

….= 8291 + 7132 = 15 423

b. ….= 387 079: 7 = 55 297

Xem thêm:  Giải Toán lớp 4 Nhân với số có một chữ số

….= 403 494: 7 – 16 414: 7

….= 57 642 – 2345 = 55 297

 

Từ khóa tìm kiếm:

Bình luận bài viết

Có thể bạn quan tâm

DMCA.com Protection Status