Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 84

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 84

Bài 1 (trang 84 SGK Toán 4): Đặt tính rồi tính

a. 4725: 15

4647: 82

4935: 44

b. 35 136: 18

18 408: 52

17 826: 48

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 84

Bài 2 (trang 84 SGK Toán 4): Cứ 25 viên gạch hoa thì lát được 1m2 nền nhà. Hỏi nếu dùng hết 1050 viên gạch loại đó thì lát được bao nhiêu mét vuông nền nhà?

Lời giải:

Số mét vuông nền nhà lát được là:

1050: 25 = 42 (m2)

Đáp số: 42 (m2)

Loading...

Bài 3 (trang 84 SGK Toán 4): Một đội sản xuất có 25 người. Tháng 1 đội đó làm được 855 sản phẩm, tháng 2 làm được 920 sản phẩm, tháng 3 làm được 1350 sản phẩm. Hỏi cả 3 tháng đó trung bình mỗi người của đội làm được bao nhiêu sản phẩm?

Lời giải:

Trung bình mỗi người làm được:

(855 + 920 + 1350): 3 = 125 (sản phẩm)

Đáp số: 125 (sản phẩm)

Bài 4 (trang 84 SGK Toán 4): Phép tính sai ở đâu:

Lời giải:

a. Tính sai ở lượt chia thứ 2: Số dư 95 lại lớn hơn số chia 67

Sau đó lại lấy 95: 67 được 1

Vì thế đáng lẽ 564: 76 được 8 dư 28 thì lại tính ra 564: 67 được 71 dư 28

b. Tính sai ở bước ba, số dư là 17 thì bài toán có số dư là 47

Từ khóa tìm kiếm:

Xem thêm:  Giải Toán lớp 4 Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

Bài viết liên quan

Bình luận bài viết

Có thể bạn quan tâm

DMCA.com Protection Status