Giải Toán lớp 5 Giới thiệu biểu đồ hình quạt

Giải Toán lớp 5 biểu đồ hình quạt

Bài 1 (trang 102 SGK Toán 5): Kết quả điều tra về sự yêu thích các loại màu sắc của 120 được cho trên biểu đồ hính quạt bên. Hãy cho biết có bao nhiêu :

a) Thích màu xanh?

b) Thích màu đỏ?

c) Thích màu trắng?

d) Thích màu tím?

Giải Toán lớp 5 Giới thiệu biểu đồ hình quạt

Lời giải:

Số bạn thích màu xanh là:

120 x 40: 100 = 48 (bạn)

Số bạn thích màu đỏ là:

120 x 25: 100 = 30 (bạn)

Số bạn thích màu trắng là:

120 x 20: 100 = 24 (bạn)

Số bạn thích màu tím là:

120 x 15: 100 = 18 (bạn)

Loading...

Nói thêm: vì 40% = 2/5 ; 25% = 1/4 ; 20% = 1/5 nên cũng có thể tìm ra đáp số bằng các phép tính:

a) 120 x 2: 5 = 48

b) 120: 4 = 30

c) 120: 5 = 24.

Bài 2 (trang 102 SGK Toán 5): Biểu đồ dưới đây nói về kết quả của học sinh ở một : Hãy đọc tỉ số phần trăm của học sinh giỏi, học sinh khá và học sinh trung bình trên biểu đồ.

Giải Toán lớp 5 Giới thiệu biểu đồ hình quạt

 

Lời giải:

– Số học sinh giỏi bằng 17,5 % tổng số học sinh.

– Số học sinh khá bằng 60 % tổng số học sinh.

– Số học sinh trung bình bằng 22,5 % tổng số học sinh.

Nói thêm: biểu đồ cột (học ở lớp 4) cho ta biết giá trị cụ thể của các đại lượng, song biểu đồ hình quạt chỉ cho ta tỉ lệ % giữa các đại lượng. Muốn có giá trị cụ thể thường ta phải tính toán thêm.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 94

Từ khóa tìm kiếm:

Bình luận bài viết

Có thể bạn quan tâm

DMCA.com Protection Status