Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 110

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 110

Bài 1 (trang 110 SGK Toán 5) Luyện tập: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:

a) Chiều dài 25dm, chiều rộng 1,5m và chiều cao 18dm;

b) Chiều dài 4/5 m, chiều rộng 1/3 m cà chiều cao 1/4 m

Lời giải:

a) 1,5m = 15dm

Diện tích xung quanh là:

(25 + 15) x 2 x 18 = 1440 (dm2)

Diện tích toàn phần là:

1440 + (25 x 15) x2 = 2190 (dm2)

Đáp số: 1440dm2 và 2190dm2

giai toan lop 5 luyen tap trang 110 - Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 110

Đáp số: 17/30 m2 và 1,1 m2

Bài 2 (trang 110 SGK Toán 5) Luyện tập: Một cái thùng không nắp hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5m, chiều rộng 0,6m và chiều cao 8dm. Người ta sơn mặt ngoài của thùng. Hỏi diện tích quét mặt sơn là bao nhiêu mét vuông?

Lời giải:

Đổi đơn vị: 1,5m = 15dm; 0,6m = 6dm

Diện tích xung quanh của thùng là:

(15 +6 ) x 2 x 8 = 336 (dm2)

Diện tích quét sơn là:

336 + (15 x 6) = 426 (dm2) hay 4,26 m2

Đáp số: 4,26 m2

Bài 3 (trang 110 SGK Toán 5) Luyện tập: Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Diện tích toàn phần của hai hình hộp bằng nhau

b) Diện tích toàn phần của hai hình hộp không bằng nhau

c) Diện tích xung quanh của hai hình hộp bằng nhau

d) Diện tích xung quanh của hai hình hộp không bằng nhau

Lời giải:

: tuy một hình đặt nằm, một hình đặt đứng nhưng hai hình hộp chữ nhật đó đều có ba kích thước là 2,5dm; 1,5dm; và 1,2dm. Vậy diện tích toàn phần của chúng bằng nhau, còn diện tích xung quanh thì khác nhau.

Xem thêm:  Phân tích tác phẩm Sang thu - Văn hay lớp 9

(a) Và (d) đúng

(b) Và (c) sai.

Từ khóa tìm kiếm:

Bình luận bài viết

Có thể bạn quan tâm

DMCA.com Protection Status