Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 137

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 137

Bài 1 (trang 137 SGK Toán 5) Luyện tập: Tính

a) 3 giờ 14 phút x 3;

b) 36 phút 12 giây: 3;

c) 7 phút 26 giây x 2;

d) 14 giờ 28 phút: 7 ;

Lời giải:

giai toan lop 5 luyen tap trang 137 - Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 137

giai toan lop 5 luyen tap trang 137 1 - Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 137

Bài 2 (trang 137 SGK Toán 5) Luyện tập: Tính:

a) (3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút) x 3;

b) 3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút x 3;

c) (5 phút 35 giây + 6 phút 21 giây): 4 ;

d) 12 phút 3 giây x 2 + 4 phút 12 giây: 4.

Lời giải:

a) …. = 6 giờ 5 phút x 3

= 18 giờ 15 phút.

b) …= 3 giờ 40 phút + 7 giờ 15 phút

= 10 giờ 55 phút.

c)…= 11 phút 56 giây: 4

= 2 phút 59 giây.

d) …= 24 phút 6 giây + 1 phút 3 giây

= 25 phút 9 giây.

Bài 3 (trang 137 SGK Toán 5) Luyện tập: Trung bình một người thợ làm xong 1 sản phẩm hết 1 giờ 8 phút. Lần thứ nhất người đó làm được 7 sản phẩm. Lần thứ hai người đó làm được 8 sản phẩm. Hỏi cả hai lần người đó phải làm trong bao nhiêu ?

Lời giải:

Người đó đã làm tất cả:

7 + 8 = 15 (sản phẩm)

Cả hai người đã làm trong:

1 giờ 8 phút x 15 = 17 giờ.

Đáp số: 17 giờ

Bài 4 (trang 137 SGK Toán 5) Luyện tập: Điền dấu >, < = vào…

4,5 giờ….4 giờ 5 phút

8 giờ 16 phút – 1 giờ 25 phút…2 giờ 17 phút x 3

26 giờ 25 phút: 5…2 giờ 40 phút + 2 giờ 45 phút.

Lời giải:

giai toan lop 5 luyen tap trang 137 2 - Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 137

Từ khóa tìm kiếm:

Xem thêm:  Giải Sinh lớp 11 Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật

Bài viết liên quan

Bình luận bài viết

Có thể bạn quan tâm

DMCA.com Protection Status