Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 160

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 160

Bài 1 (trang 160 SGK Toán 5) Luyện tập: Tính:

giai toan lop 5 luyen tap trang 160 - Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 160

Lời giải:

giai toan lop 5 luyen tap trang 160 1 - Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 160

Bài 2 (trang 160 SGK Toán 5) Luyện tập: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

giai toan lop 5 luyen tap trang 160 2 - Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 160

Lời giải:

giai toan lop 5 luyen tap trang 160 3 - Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 160

Bài 3 (trang 161 SGK Toán 5) Luyện tập: Một gia đình công nhân sử dụng tiền lương hằng tháng như sau: 3/5 số tiền lương để chi cho tiền ăn của gia đình và tiền học của các con, 1/4 số tiền lương để trả tiền thuê nhà và tiền chi tiêu cho việc khác, còn lại là tiền để dành.

a) Hỏi mỗi tháng gia đình đó để dành được bao nhiêu phần trăm số tiền lương?

b) Nếu số tiền lương là 4 000 000 đồng một tháng thì gia đình đó để dành được bao nhiêu tiền mỗi tháng?

Lời giải:

số phần trăm số tiền lương mỗi tháng gia đình đó đã tiêu hết:

3/5 + 1/4 = 17/20 = 85/100 = 85%

Số phần trăm tiền lương mỗi tháng gia đình đó để dành được là:

100 % – 85 % = 15 %

b) Số tiền gia đình đó để dành được là:

4000000 x 15: 100 = 600000 (đồng)

Đáp số: a) 15% số tiền lương ; b) 600000 đồng.

Từ khóa tìm kiếm:

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Giải Toán lớp 5 Chia số đo thời gian với một số

Bình luận bài viết

Có thể bạn quan tâm

DMCA.com Protection Status