Giải Toán lớp 6 Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Giải Toán lớp 6 Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Bài 94 (trang 46 SGK Toán 6 tập 2): Viết các phân số dưới dạng hỗn số:

giai toan lop 6 bai 13 hon so so thap phan phan tram - Giải Toán lớp 6 Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Lời giải

giai toan lop 6 bai 13 hon so so thap phan phan tram 1 - Giải Toán lớp 6 Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Bài 95 (trang 46 SGK Toán 6 tập 2): Viết các hỗn số sau dưới dạng phân số:

giai toan lop 6 bai 13 hon so so thap phan phan tram 2 - Giải Toán lớp 6 Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Lời giải

giai toan lop 6 bai 13 hon so so thap phan phan tram 3 - Giải Toán lớp 6 Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Bài 96 (trang 46 SGK Toán 6 tập 2): So sánh các phân số:

giai toan lop 6 bai 13 hon so so thap phan phan tram 4 - Giải Toán lớp 6 Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Phân tích đề

– Ta đã biết khi so sánh hai phân số chúng ta có thể sử dụng phương pháp Quy đồng về cùng mẫu rồi sau đó so sánh tử số với nhau.

– Ta nhận thấy rằng ở đây cả hai phân số đều lớn hơn 1, nên ta có thể đưa chúng về hỗn số để so sánh:

Lời giải

Cách 1: Chuyển phân số về hỗn số

giai toan lop 6 bai 13 hon so so thap phan phan tram 5 - Giải Toán lớp 6 Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Cách 2: Quy đồng về cùng mẫu rồi so sánh tử số (các bạn tự thực hành nhé)

Bài 97 (trang 46 SGK Toán 6 tập 2): Đổi ra mét (viết kết quả dưới dạng phân số thập phân rồi dưới dạng số thập phân):

3dm, 85cm, 52mm

Lời giải

giai toan lop 6 bai 13 hon so so thap phan phan tram 6 - Giải Toán lớp 6 Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Bài 98 (trang 46 SGK Toán 6 tập 2): Dùng phần trăm với ký hiệu % để viết các phần trăm trong các câu sau đây:

Để đạt tiêu chuẩn công nhận phổ cập giáo dục THCS, xã Bình Minh để ra chỉ tiêu phấn đấu:

– Huy động số trẻ 6 tuổi đi học lớp 1 đạt chín mươi mốt phần trăm. Có ít nhất tám mươi hai phần trăm số trẻ ở độ tuổi 11 – 14 tốt nghiệp Tiểu học;

– Huy động chín mươi sáu phần trăm số tốt nghiệp Tiểu học hằng năm vào học lớp 6 THCS phổ thông và THCS bổ túc;

– Bảo đảm tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS hàng năm từ chín mươi tư phần trăm trở lên.

Xem thêm:  Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Năm (1954-1965)

Lời giải

Để đạt tiêu chuẩn công nhận phổ cập giáo dục THCS, xã Bình Minh đã đề ra chỉ tiêu phấn đấu:

– Huy động số trẻ 6 tuổi đi học lớp 1 đạt 91%. Có ít nhất 82% số trẻ ở độ tuổi 11 – 14 tốt nghiệp Tiểu học;

– Huy động 96% học sinh tốt nghiệp Tiểu học hàng năm vào lớp 6 THCS phổ thông và THCS bổ túc;

– Bảo đảm tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS hàng năm từ 94% trở lên.

Bài 99 (trang 47 SGK Toán 6 tập 2):

giai toan lop 6 bai 13 hon so so thap phan phan tram 7 - Giải Toán lớp 6 Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

 

a) Bạn Cường đã tiến hành cộng hai hỗn số như thế nào?

b) Có cách nào tính nhanh hơn không?

Lời giải

a) Bạn Cường đã đổi hỗn số sang phân số rồi cộng các phân số sau đó đổi kết quả sang hỗn số.

b) Cách tính nhanh hơn là: Cộng riêng phần nguyên cộng riêng phần phân số.

giai toan lop 6 bai 13 hon so so thap phan phan tram 8 - Giải Toán lớp 6 Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Bài 100 (trang 47 SGK Toán 6 tập 2): Tính giá trị các biểu thức sau:

giai toan lop 6 bai 13 hon so so thap phan phan tram 9 - Giải Toán lớp 6 Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Lời giải:

giai toan lop 6 bai 13 hon so so thap phan phan tram 10 - Giải Toán lớp 6 Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Bài 101 (trang 47 SGK Toán 6 tập 2): Thực hiện phép nhân hoặc chia hai hỗn số bằng cách viết hỗn số dưới dạng phân số:

giai toan lop 6 bai 13 hon so so thap phan phan tram 11 - Giải Toán lớp 6 Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Lời giải:

giai toan lop 6 bai 13 hon so so thap phan phan tram 12 - Giải Toán lớp 6 Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Bài 102 (trang 47 SGK Toán 6 tập 2): Bạn Hoàng làm phép nhân…

giai toan lop 6 bai 13 hon so so thap phan phan tram 13 - Giải Toán lớp 6 Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Có cách nào tính nhanh hơn không? Nếu có, hãy giải thích cách làm đó.

Lời giải:

Có. Cách tính nhanh hơn là:

giai toan lop 6 bai 13 hon so so thap phan phan tram 14 - Giải Toán lớp 6 Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Bài 103 (trang 47 SGK Toán 6 tập 2):

a) Khi chia một phân số cho 0,5 ta chỉ việc nhân số đó cho 2.

Ví dụ.    37: 0,5 = 37.2 = 74;

            102: 0,5 = 102. 2 = 204.

Xem thêm:  Tả hình ảnh Ông Tiên theo trí tưởng tượng - Văn hay lớp 6

Hãy giải thích tại sao làm như vậy?

b) Hãy tìm hiểu cách làm tương tự khi chia một số cho 0,25 ; cho 0,125. Cho các ví dụ minh họa.

Lời giải:

giai toan lop 6 bai 13 hon so so thap phan phan tram 15 - Giải Toán lớp 6 Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Bài 104 (trang 47 SGK Toán 6 tập 2): Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân và dùng kí hiệu %:

giai toan lop 6 bai 13 hon so so thap phan phan tram 16 - Giải Toán lớp 6 Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Lời giải:

(Bạn nên sử dụng máy tính để làm phép tính chia)

giai toan lop 6 bai 13 hon so so thap phan phan tram 17 - Giải Toán lớp 6 Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Bài 105 (trang 47 SGK Toán 6 tập 2): Viết các phần trăm sau dưới dạng số thập phân:

7%,    45%,    216%.

Lời giải:

giai toan lop 6 bai 13 hon so so thap phan phan tram 18 - Giải Toán lớp 6 Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Bài 106 (trang 48 SGK Toán 6 tập 2): Hoàn thành các phép tính sau:

giai toan lop 6 bai 13 hon so so thap phan phan tram 19 - Giải Toán lớp 6 Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Lời giải:

giai toan lop 6 bai 13 hon so so thap phan phan tram 20 - Giải Toán lớp 6 Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Bài 107 (trang 48 SGK Toán 6 tập 2): Tính:

giai toan lop 6 bai 13 hon so so thap phan phan tram 21 - Giải Toán lớp 6 Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Lời giải:

Gợi ý: Quy đồng mẫu và thực hiện tuần tự các phép tính

giai toan lop 6 bai 13 hon so so thap phan phan tram 22 - Giải Toán lớp 6 Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Bài 108 (trang 48 SGK Toán 6 tập 2): Hoàn thành các phép tính sau:

giai toan lop 6 bai 13 hon so so thap phan phan tram 23 - Giải Toán lớp 6 Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Lời giải:

giai toan lop 6 bai 13 hon so so thap phan phan tram 24 - Giải Toán lớp 6 Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Bài 109 (trang 49 SGK Toán 6 tập 2): Tính bằng hai cách:

giai toan lop 6 bai 13 hon so so thap phan phan tram 25 - Giải Toán lớp 6 Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Lời giải:

giai toan lop 6 bai 13 hon so so thap phan phan tram 26 - Giải Toán lớp 6 Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Bài 110 (trang 49 SGK Toán 6 tập 2): Áp dụng tính chất các phép tính và quy tắc dấu ngoặc để tính giá trị các biểu thức sau:

giai toan lop 6 bai 13 hon so so thap phan phan tram 27 - Giải Toán lớp 6 Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Lời giải:

giai toan lop 6 bai 13 hon so so thap phan phan tram 28 - Giải Toán lớp 6 Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Bài 111 (trang 49 SGK Toán 6 tập 2): Tìm số nghịch đảo của các số sau:

giai toan lop 6 bai 13 hon so so thap phan phan tram 29 - Giải Toán lớp 6 Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Lời giải:

Số nghịch đảo của

giai toan lop 6 bai 13 hon so so thap phan phan tram 30 - Giải Toán lớp 6 Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Bài 112 (trang 49 SGK Toán 6 tập 2): Hãy kiểm tra các phép cộng sau đây rồi sử dụng kết quả của các phép cộng này để điền số thích hợp vào ô trống mà không cần tính toán:

giai toan lop 6 bai 13 hon so so thap phan phan tram 31 - Giải Toán lớp 6 Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Lời giải:

– Các phép cộng đều cho kết quả đúng.

– Ta có:

(36,05 + 2678,2) + 126

  = 36,05 + (2678,2 + 126) (Tính chất kết hợp)

  = 36,05 + 2804,2 (theo a)

  = 2840,25 (theo c)

Xem thêm:  Giải Toán lớp 6 bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số

(126 + 36,05) + 13,214

  = 126 + (36,05 + 13,214) (tính chất kết hợp)

  = 126 + 49,264 (theo b)

  = 175,264 (theo d)

(678,27 + 14,02) + 2819,1

  = (678,27 + 2819,1) + 14,02 (Tính chất giao hoán và kết hợp)

  = 3497,37 + 14,02 (theo e)

  = 3511,39 (theo g)

3497,37 – 678,27 = 2819,1 (suy từ e)

Vì vậy ta có thể điền số thích hợp và ô trống mà không cần tính toán:

giai toan lop 6 bai 13 hon so so thap phan phan tram 32 - Giải Toán lớp 6 Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Bài 113 (trang 50 SGK Toán 6 tập 2): Hãy kiểm tra các phép nhân sau đây rồi sử dụng kết quả của các phép tính này để điền số thích hợp vào ô trống mà không cần tính toán:

giai toan lop 6 bai 13 hon so so thap phan phan tram 33 - Giải Toán lớp 6 Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Lời giải:

– Các phép nhân đều cho kết quả đúng.

– Ta có:

(3,1. 47). 39 = 3,1.(47. 39) (tính chất kết hợp)

  = 3,1.1833 (theo a)

  = 5682,3 (theo c)

(15,6. 5,2). 7,02 = (15,6. 7,02). 5,2 (Tính chất giao hoán và kết hợp)

  = 109,512. 5,2 (theo b)

  = 569,4624 (theo d)

5682,3: (3,1. 47) = (5682,3: 3,1): 47

  = 1833: 47 (suy từ c) = 39 (suy từ a)

Vì vậy ta có thể điền các số thích hợp vào ô trống mà không cần tính toán.

giai toan lop 6 bai 13 hon so so thap phan phan tram 34 - Giải Toán lớp 6 Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Bài 114 (trang 50 SGK Toán 6 tập 2): Tính:

giai toan lop 6 bai 13 hon so so thap phan phan tram 35 - Giải Toán lớp 6 Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Lời giải:

giai toan lop 6 bai 13 hon so so thap phan phan tram 36 - Giải Toán lớp 6 Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Từ khóa tìm kiếm:

Bình luận bài viết

Có thể bạn quan tâm

DMCA.com Protection Status