Giải Toán lớp 7 Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác

Giải Toán lớp 7 Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác

Bài 1 (trang 107 SGK Toán 7 Tập 1):

Tính các số đo x,y ở các hình 47, 48, 49, 50, 51.

giai toan lop 7 bai 1 tong ba goc cua mot tam giac - Giải Toán lớp 7 Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác

Lời giải:

giai toan lop 7 bai 1 tong ba goc cua mot tam giac 1 - Giải Toán lớp 7 Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác

Bài 2 (trang 108 SGK Toán 7 Tập 1):

giai toan lop 7 bai 1 tong ba goc cua mot tam giac 2 - Giải Toán lớp 7 Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác

Lời giải:

giai toan lop 7 bai 1 tong ba goc cua mot tam giac 3 - Giải Toán lớp 7 Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác

Bài 3 (trang 108 SGK Toán 7 Tập 1):

Lời giải:

giai toan lop 7 bai 1 tong ba goc cua mot tam giac 4 - Giải Toán lớp 7 Bài 1: Tổng ba góc của một tam giácgiai toan lop 7 bai 1 tong ba goc cua mot tam giac 5 - Giải Toán lớp 7 Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác

Bài 4 (trang 108 SGK Toán 7 Tập 1):

Đố. Tháp nghiêng Pi –da ở Italia nghiêng 5o so với phương thẳng đứng (hình 58). Tính số đo của góc ABC trên hình vẽ.

giai toan lop 7 bai 1 tong ba goc cua mot tam giac 6 - Giải Toán lớp 7 Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác

Lời giải:

giai toan lop 7 bai 1 tong ba goc cua mot tam giac 7 - Giải Toán lớp 7 Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác

Bài 5 (trang 108 SGK Toán 7 Tập 1):

Ta gọi tam giác có ba góc nhọn là tam giác nhọn, tam giác có một góc từ là tam giác tù. Gọi tên tam giác nhọn, tam giác tù, tam giác vuông gở hình 54.

giai toan lop 7 bai 1 tong ba goc cua mot tam giac 8 - Giải Toán lớp 7 Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác

Lời giải:

Tam giác vuông ABC; Tam giác tù DEF; Tam giác nhọn HIK.

Bài 6 (trang 109 SGK Toán 7 Tập 1):

Tìm số đo x ở các hình 55, 56, 57, 58.

giai toan lop 7 bai 1 tong ba goc cua mot tam giac 9 - Giải Toán lớp 7 Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác

 

Lời giải:

giai toan lop 7 bai 1 tong ba goc cua mot tam giac 10 - Giải Toán lớp 7 Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác

Bài 7 (trang 109 SGK Toán 7 Tập 1):

Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ AH vuông góc với BC (H ∈BC).

a) Tìm các cặp góc phụ nhau trong hình vẽ.

b) Tìm các cặp góc nhọn bằng nhau trong hình vẽ.

Lời giải:

giai toan lop 7 bai 1 tong ba goc cua mot tam giac 11 - Giải Toán lớp 7 Bài 1: Tổng ba góc của một tam giácgiai toan lop 7 bai 1 tong ba goc cua mot tam giac 12 - Giải Toán lớp 7 Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác

Bài 8 (trang 109 SGK Toán 7 Tập 1):

giai toan lop 7 bai 1 tong ba goc cua mot tam giac 13 - Giải Toán lớp 7 Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác

Lời giải:

giai toan lop 7 bai 1 tong ba goc cua mot tam giac 14 - Giải Toán lớp 7 Bài 1: Tổng ba góc của một tam giácgiai toan lop 7 bai 1 tong ba goc cua mot tam giac 15 - Giải Toán lớp 7 Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác

Bài 9 (trang 109 SGK Toán 7 Tập 1):

giai toan lop 7 bai 1 tong ba goc cua mot tam giac 16 - Giải Toán lớp 7 Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác

giai toan lop 7 bai 1 tong ba goc cua mot tam giac 17 - Giải Toán lớp 7 Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác

Lời giải:

giai toan lop 7 bai 1 tong ba goc cua mot tam giac 18 - Giải Toán lớp 7 Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác

Từ khóa tìm kiếm:

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Giải Toán lớp 7 Bài 2: Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu

Bình luận bài viết

Có thể bạn quan tâm

DMCA.com Protection Status