Giải Toán lớp 7 Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ

Bài 27 (trang 19 SGK Toán 7 Tập 1):

Tính

giai toan lop 7 bai 5 luy thua cua mot so huu ti - Giải Toán lớp 7 Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ

Lời giải:

giai toan lop 7 bai 5 luy thua cua mot so huu ti 1 - Giải Toán lớp 7 Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ

Bài 28 (trang 19 SGK Toán 7 Tập 1):

Tính

giai toan lop 7 bai 5 luy thua cua mot so huu ti 2 - Giải Toán lớp 7 Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ

Lời giải:

giai toan lop 7 bai 5 luy thua cua mot so huu ti 3 - Giải Toán lớp 7 Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ

Bài 29 (trang 19 SGK Toán 7 Tập 1):

Viết số 16/81 dưới dạng một lũy thừa, ví dụ 16/81 = (4/9)2. Hãy tìm các cách viết khác.

Lời giải:

giai toan lop 7 bai 5 luy thua cua mot so huu ti 4 - Giải Toán lớp 7 Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ

Bài 30 (trang 19 SGK Toán 7 Tập 1):

Tìm x biết:

giai toan lop 7 bai 5 luy thua cua mot so huu ti 5 - Giải Toán lớp 7 Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ

Lời giải:

giai toan lop 7 bai 5 luy thua cua mot so huu ti 6 - Giải Toán lớp 7 Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ

Bài 31 (trang 19 SGK Toán 7 Tập 1):

Viết các số (0,25)8 và (0,125)4 dưới dạng các lũy thừa với cơ số 0,5.

Lời giải:

Ta có (0,25)8 = [(0,5)2]8 = 0,516.

(0,125)4 = [(0,5)3]4= 0,512.

Bài 32 (trang 19 SGK Toán 7 Tập 1):

Đố:

Hãy chọn hai chữ số sao cho có thể viết hai chữ đó thành một lũy thừa để được kết quả là số nguyên dương nhỏ nhất. (Chọn được càng nhiều càng tốt).

Lời giải:

Ta có số nguyên dương nhỏ nhất là 1 nên:

11 = 12 = 13 = 14 =… = 1

1 = 2 = 3 =… 9= 1

Bài 33 (trang 20 SGK Toán 7 Tập 1):

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

(3,5)2 ;(-0,12)3 ; (1,5)4 ; (-0,1)5 ; (1,2)6.

Lời giải:

Các em dùng máy tính và lần lượt thực hiện như hình dưới đây:

giai toan lop 7 bai 5 luy thua cua mot so huu ti 7 - Giải Toán lớp 7 Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Giải Toán lớp 7 Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác

Bình luận bài viết

Có thể bạn quan tâm

DMCA.com Protection Status