Giải Toán lớp 8 Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng

Giải Toán lớp 8 Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng

Bài 27 (trang 113 SGK Toán 8 tập 2): Quan sát hình 108 rồi điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau:

giai toan lop 8 bai 6 the tich cua hinh lang tru dung - Giải Toán lớp 8 Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng

Lời giải

giai toan lop 8 bai 6 the tich cua hinh lang tru dung 1 - Giải Toán lớp 8 Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứnggiai toan lop 8 bai 6 the tich cua hinh lang tru dung 2 - Giải Toán lớp 8 Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng

Bài 28 (trang 114 SGK Toán 8 tập 2): Thùng đựng của một máy cắt cỏ có dạng lăng trụ đứng tam giác (h.109). Hãy tính dung tích của thùng.

giai toan lop 8 bai 6 the tich cua hinh lang tru dung 3 - Giải Toán lớp 8 Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng

Lời giải

Lăng trụ đứng tam giác có đáy là tam giác vuông, nên diện tích đáy là:

giai toan lop 8 bai 6 the tich cua hinh lang tru dung 4 - Giải Toán lớp 8 Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng

Thể tích lăng trụ V = Sh = 2700.70 = 189000 (cm3)

Vậy dung tích của thùng là 189000cm3

Bài 29 (trang 114 SGK Toán 8 tập 2): Các kích thước của một bể bới được cho trên hình 110 (mặt nước có dạng hình chữ nhật). Hãy tính xem bể chứa được bao nhiêu mét khối nước khi nó đầy ắp nước?

giai toan lop 8 bai 6 the tich cua hinh lang tru dung 5 - Giải Toán lớp 8 Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng

 

Lời giải

Bể bơi được chia thành hai phần: phần hình hộp chữ nhật với các kích thước la 10m, 25m, 2m; phần hình lăng trụ đứng với đáy là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là 2m, 7m, chiều cao 10m.

Thể tích hình hộp chữ nhật là:

V = 10.25.2= 500 (m3)

Thể tích lăng trụ đứng tam giác:

giai toan lop 8 bai 6 the tich cua hinh lang tru dung 6 - Giải Toán lớp 8 Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng

 

Vậy thể tích bể bơi khi đầy ắp nước là:

500 + 70 = 570m3

Bài 30 (trang 114 SGK Toán 8 tập 2): Các hình a, b, c (h.111) gồm một hoặc nhiều lăng trụ đứng. Hãy tính thể tích và diện tích toàn phần của chúng theo các kích thước đã cho trên hình.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 8 Ôn tập chương 3 phần Đại Số

giai toan lop 8 bai 6 the tich cua hinh lang tru dung 7 - Giải Toán lớp 8 Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng

Lời giải

giai toan lop 8 bai 6 the tich cua hinh lang tru dung 8 - Giải Toán lớp 8 Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứnggiai toan lop 8 bai 6 the tich cua hinh lang tru dung 9 - Giải Toán lớp 8 Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứnggiai toan lop 8 bai 6 the tich cua hinh lang tru dung 10 - Giải Toán lớp 8 Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng

Bài 31 (trang 115 SGK Toán 8 tập 2): Điền số thích hợp vào ô trống ở bảng sau:

giai toan lop 8 bai 6 the tich cua hinh lang tru dung 11 - Giải Toán lớp 8 Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng

Lời giải

giai toan lop 8 bai 6 the tich cua hinh lang tru dung 12 - Giải Toán lớp 8 Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng

Giải thích:

giai toan lop 8 bai 6 the tich cua hinh lang tru dung 13 - Giải Toán lớp 8 Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứnggiai toan lop 8 bai 6 the tich cua hinh lang tru dung 14 - Giải Toán lớp 8 Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng

Bài 32 (trang 115 SGK Toán 8 tập 2): Hình 112b biểu diễn một lưỡi rìu bằng sắt, nó có dạng một lăng trụ đứng, BDC là một tam giác cân.

a) Hãy vẽ thêm nét khuất, điền thêm chữ vào các đỉnh rồi cho biết AB song song với những cạnh nào?

b) Tính thể tích lưỡi rìu.

c) Tính khối lượng của lưỡi rìu, biết khối lương riêng của sắt là 7,874 kg/dm3 (phần cán gỗ bên trong lưỡi rìu là không đáng kể).

giai toan lop 8 bai 6 the tich cua hinh lang tru dung 15 - Giải Toán lớp 8 Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng

Lời giải

a) Vẽ thêm nét khuất, ta được hình sau. Cạnh AB song song với những cạnh FC, ED.

giai toan lop 8 bai 6 the tich cua hinh lang tru dung 16 - Giải Toán lớp 8 Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứnggiai toan lop 8 bai 6 the tich cua hinh lang tru dung 17 - Giải Toán lớp 8 Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng

Bài 33 (trang 115 SGK Toán 8 tập 2): Hình 113 là một lăng trụ đứng, đáy là hình thang vuông.

Hãy kể tên:

a) Các cạnh song song với cạnh AD.

b) Cạnh song song với cạnh AB.

c) Các đường thẳng song song với mặt phẳng (EFGH).

d) Các đường thẳng song song với mặt phẳng (DCGH).

giai toan lop 8 bai 6 the tich cua hinh lang tru dung 18 - Giải Toán lớp 8 Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng

Lời giải

a) Các cạnh song song với cạnh AD là EH, BC, FG.

b) Các cạnh song song với cạnh AB là EF.

c) Các đường thẳng song song với mặt phẳng (EFGH) là: AD, BC, AB, CD.

d) Không có đường thẳng nào song song với mặt phẳng (DCGH).

Bài 34 (trang 116 SGK Toán 8 tập 2): Tính thể tích của hộp xà phòng và hộp sô-cô-la trên hình 114, biết:

Xem thêm:  Giải Toán lớp 8 Bài 6: Đối xứng trục

a) Diện tích đáy hộp xà phòng là 28cm2 (h.114a).

b) Diện tích tam giác ABC ở hình 114b là 12cm2.

giai toan lop 8 bai 6 the tich cua hinh lang tru dung 19 - Giải Toán lớp 8 Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng

 

Lời giải

giai toan lop 8 bai 6 the tich cua hinh lang tru dung 20 - Giải Toán lớp 8 Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng

Bài 35 (trang 116 SGK Toán 8 tập 2): Đáy của một lăng trụ đứng là tứ giác, các kích thước cho theo hình 115. Biết chiều cao của lăng trụ là 10cm. Hãy tính thể tích của nó.

giai toan lop 8 bai 6 the tich cua hinh lang tru dung 21 - Giải Toán lớp 8 Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng

Lời giải

giai toan lop 8 bai 6 the tich cua hinh lang tru dung 22 - Giải Toán lớp 8 Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng

Từ khóa tìm kiếm:

Bình luận bài viết

Có thể bạn quan tâm

DMCA.com Protection Status