Giải Toán lớp 8 Bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
Đánh giá bài viết

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Bài 43 (trang 20 SGK Toán 8 Tập 1):

Loading...

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) x2 + 6x + 9

b) 10x – 25 – x2

c) 8x3 – 1/8.

d) 1/25x2 – 64y2

Lời giải:

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Bài 44 (trang 20 SGK Toán 8 Tập 1):

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Lời giải:

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Bài 45 (trang 20 SGK Toán 8 Tập 1):

Tìm x, biết:

a) 2 – 25×2 = 0.

b) x2 – x + 1/4 = 0.

Lời giải:

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Bài 46 (trang 21 SGK Toán 8 Tập 1):

Tính nhanh:

a) 732 – 272

b) 372 – 132

c) 20022 – 22

Lời giải:

a) 732 – 272 = (73 + 27)(73 – 27) = 100.46 = 4600

b) 372 – 132 = (37 + 13)(37 – 13) = 50.25 = 100.12 = 1200

c) 20022 – 22 = (2002 + 2)(2002 – 2) = 2004.2000 = 4008000

Loading...

Từ khóa tìm kiếm:

Bình luận bài viết

Có thể bạn quan tâm

DMCA.com Protection Status