Giải Toán lớp 9 Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Giải Toán lớp 9 Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
5 (100%) 480 votes

Giải Toán lớp 9 Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Bài 1 (trang 44 SGK Toán 9 Tập 1):

Loading...

Giải Toán lớp 9 Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

c) Từ kết quả câu a, b ta được bảng sau:

Giải Toán lớp 9 Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Nhận xét:

– Các hàm số y = f(x) = 2/3 x và y = g(x) = 2/3 x + 3 là hai hàm số đồng biến vì khi x tăng thì y cũng nhận được các giá trị tương ứng tăng lên.

– Cùng một giá trị của biến x, giá trị của hàm số y = g(x) luôn luôn lớn hơn giá trị tương ứng của hàm số y = f(x) là 3 đơn vị.

Bài 2 (trang 45 SGK Toán 9 Tập 1):

Cho hàm số y = x/3 + 3

a) Tính các giá trị tương ứng của y theo các giá trị của x rồi điến vào bảng sau:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9 Giải Toán lớp 9 Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

 

b) Hàm số đã cho là hàm số đồng biến hay nghịch biến? Vì sao?

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số Giải Toán lớp 9 Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

 

b) Hàm số đã cho là hàm số nghịch biến trên R vì giá trị của biến x tăng lên mà giá trị tương ứng f(x) lại giảm đi.

Bài 3 (trang 45 SGK Toán 9 Tập 1):

Cho hai hàm số y = 2x và y = -2x

a) Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ đồ thị của hai hàm số đã cho.

b) Trong hai hàm số đã cho, hàm số nào đồng biến? Hàm số nào nghịch biến? Vì sao?

Lời giải:

a) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy. Với hàm số y = 2x cho x = 1 ta được y = 2, điểm A(1; 2) thuộc đồ thị y = 2x. Với hàm số y = -2x cho x = 1 ta được y = -2, điểm B(1; -2) thuộc đồ thị hàm số y = -2x, nên đường thẳng OB là đồ thị của hàm số y = -2x.

b) Ta có O(x1 = 0, y1 = 0) và A(x2 = 1, y2 = 2) thuộc đồ thị hàm số y = 2x, nên với x1 < x2 ta được f(x1) < f(x2).

Vậy hàm số y = 2x đồng biến trên R.

Lại có O(x1 = 0, y1 = 0) và B(x3 = 1, y3 = -2) thuộc đồ thị hàm số y = -2x, nên với x1 < x3 ta được f(x1) < f(x3).

Vậy hàm số y = -2x nghịch biến trên R.

Bài 4 (trang 45 SGK Toán 9 Tập 1):

Đồ thị hàm số y = √3x được vẽ bằng compa và thước thẳng ở hình 4.Hãy tìm hiểu và trình bày lại các bước thực hiện vẽ đồ thị đó.

Giải Toán lớp 9 Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

 

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Giải Toán lớp 9 Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Bài 5 (trang 45 SGK Toán 9 Tập 1):

a) Vẽ đồ thị của các hàm số y = x và y = 2x trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy (hình 5).

b)Đường thẳng song song với trục Ox và cắt trục Oy tại các điểm có tung độ y = 4 lần lượt cắt các đường thẳng y = 2x, y = x tại hai điểm A và B.

Tìm tọa độ các điểm A, B tính chu vi, diện tích của tam giác OAB theo đơn vị đo trên các trục tọa độ là xentimet

Giải Toán lớp 9 Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Lời giải:

a)Vẽ đồ thị:

Giải Toán lớp 9 Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Giải Toán lớp 9 Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Bài 6 (trang 45 SGK Toán 9 Tập 1):

Cho các hàm số y = 0,5x và y = 0,5x + 2.

a) Tính giá trị y tương ứng của mỗi hàm số theo giá trị đã cho của biến x rồi điền vào bảng sau:

Giải Toán lớp 9 Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

b) Có nhận xét gì về các giá trị tương ứng của hai hàm số đó khi biến x lấy cùng một giá trị?

Lời giải:

a) Sau khi tính giá trị của mỗi giá trị theo các giá trị của x đã cho ta được bảng sau:

Giải Toán lớp 9 Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

b)Nhận xét: Cùng một giá trị của biến x, giá trị của hàm số y = 0,5x + 2 luôn luôn lớn hơn giá trị tương ứng của hàm số y = 0,5x là hai đơn vị.

Bài 7 (trang 46 SGK Toán 9 Tập 1):

Cho hàm số y = f(x) = 3x.

Cho x hai giá trị bất kì x1,x2 sao cho x1 < x2.

Hãy chứng minh f(x1) < f(x2) rồi rút ra kết luận hàm số đã cho đồng biến trên R.

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Ứng dụng VĂN MẪU TỔNG HỢP trên điện thoại với hơn 30k bài văn mẫu hay nhất, giải bài tập SGK, soạn văn đầy đủ chi tiết. Hãy tải App ngay để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn nhé!

Nếu thấy bài viết hay, hãy động viên và chia sẻ ban biên tập! Các bình luận không phù hợp sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Loading...

Bình luận bài viết

Có thể bạn quan tâm

DMCA.com Protection Status