Giải Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Giải Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Bài 6 (trang 10 SGK Toán 9 Tập 1):

Với giá trị nào của a thì mỗi căn thức sau có nghĩa:

giai toan lop 9 bai 2 can thuc bac hai va hang dang thuc - Giải Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Lời giải:

giai toan lop 9 bai 2 can thuc bac hai va hang dang thuc 1 - Giải Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Bài 7 (trang 10 SGK Toán 9 Tập 1):

Tính:

giai toan lop 9 bai 2 can thuc bac hai va hang dang thuc 2 - Giải Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Lời giải:

giai toan lop 9 bai 2 can thuc bac hai va hang dang thuc 3 - Giải Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Bài 8 (trang 10 SGK Toán 9 Tập 1):

Rút gọn các biểu thức sau:

giai toan lop 9 bai 2 can thuc bac hai va hang dang thuc 4 - Giải Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Lời giải:

giai toan lop 9 bai 2 can thuc bac hai va hang dang thuc 5 - Giải Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Bài 9 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 1):

Tìm x biết:

giai toan lop 9 bai 2 can thuc bac hai va hang dang thuc 6 - Giải Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Lời giải:

giai toan lop 9 bai 2 can thuc bac hai va hang dang thuc 7 - Giải Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Bài 10 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 1):

Chứng minh:

giai toan lop 9 bai 2 can thuc bac hai va hang dang thuc 8 - Giải Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Lời giải:

giai toan lop 9 bai 2 can thuc bac hai va hang dang thuc 9 - Giải Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Bài 11 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 1):

Tính:

giai toan lop 9 bai 2 can thuc bac hai va hang dang thuc 10 - Giải Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Lời giải:

giai toan lop 9 bai 2 can thuc bac hai va hang dang thuc 11 - Giải Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Bài 12 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 1):

Tìm x để mỗi căn thức sau có nghĩa:

giai toan lop 9 bai 2 can thuc bac hai va hang dang thuc 12 - Giải Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Lời giải:

giai toan lop 9 bai 2 can thuc bac hai va hang dang thuc 13 - Giải Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Bài 13 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 1):

Rút gọn các biểu thức sau:

giai toan lop 9 bai 2 can thuc bac hai va hang dang thuc 14 - Giải Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Lời giải:

giai toan lop 9 bai 2 can thuc bac hai va hang dang thuc 15 - Giải Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Bài 14 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 1):

Phân tích thành nhân tử:

giai toan lop 9 bai 2 can thuc bac hai va hang dang thuc 16 - Giải Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Hướng dẫn: Dùng kết quả:

giai toan lop 9 bai 2 can thuc bac hai va hang dang thuc 17 - Giải Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Lời giải:

giai toan lop 9 bai 2 can thuc bac hai va hang dang thuc 18 - Giải Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Bài 15 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 1):

giải các phương trình sau:

giai toan lop 9 bai 2 can thuc bac hai va hang dang thuc 19 - Giải Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Lời giải:

giai toan lop 9 bai 2 can thuc bac hai va hang dang thuc 20 - Giải Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Bài 16 (trang 12 SGK Toán 9 Tập 1):

Đố: Hãy tìm chỗ sai trong phép chứng minh "Con muỗi nặng bằng " dưới đây:Giả sử con muỗi nặng m (gam), còn nặng V (gam). Ta có:

giai toan lop 9 bai 2 can thuc bac hai va hang dang thuc 21 - Giải Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Lời giải:

Sai lầm ở chỗ: sau khi lấy căn hai vế của (m – V)2 = (V – m)2 ta phải được kết quả |m – V| = |V – m| chứ không thể có m – V = V – m (theo hằng đẳng thức √A2=|A|. Do đó, con muỗi không thể nặng bằng con voi.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 9 Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn

Từ khóa tìm kiếm:

Bình luận bài viết

Có thể bạn quan tâm

DMCA.com Protection Status