Giải Toán lớp 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Bài 17 (trang 14 SGK Toán 9 Tập 1):

Áp dụng quy tắc khai phương một tích, hãy tính:

giai toan lop 9 bai 3 lien he giua phep nhan va phep khai phuong - Giải Toán lớp 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Lời giải:

giai toan lop 9 bai 3 lien he giua phep nhan va phep khai phuong 1 - Giải Toán lớp 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Bài 18 (trang 14 SGK Toán 9 Tập 1):

Áp dụng quy tắc nhân các căn bậc hai, hãy tính:

giai toan lop 9 bai 3 lien he giua phep nhan va phep khai phuong 2 - Giải Toán lớp 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Lời giải:

giai toan lop 9 bai 3 lien he giua phep nhan va phep khai phuong 3 - Giải Toán lớp 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Bài 19 (trang 15 SGK Toán 9 Tập 1):

Rút gọn các biểu thức sau:

giai toan lop 9 bai 3 lien he giua phep nhan va phep khai phuong 4 - Giải Toán lớp 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Lời giải:

giai toan lop 9 bai 3 lien he giua phep nhan va phep khai phuong 5 - Giải Toán lớp 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Bài 20 (trang 15 SGK Toán 9 Tập 1):

Rút gọn các biểu thức sau:

giai toan lop 9 bai 3 lien he giua phep nhan va phep khai phuong 6 - Giải Toán lớp 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Lời giải:

giai toan lop 9 bai 3 lien he giua phep nhan va phep khai phuong 7 - Giải Toán lớp 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

giai toan lop 9 bai 3 lien he giua phep nhan va phep khai phuong 8 - Giải Toán lớp 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Bài 21 (trang 15 SGK Toán 9 Tập 1):

Khai phương tích 12.30.40 được:

A.1200

B. 120

C. 12

D. 240

Hãy chọn kết quả đúng

Lời giải:

giai toan lop 9 bai 3 lien he giua phep nhan va phep khai phuong 9 - Giải Toán lớp 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Bài 22 (trang 15 SGK Toán 9 Tập 1):

Biến đổi các biểu thức dưới dấu căn thành dạng tích rồi tính:

giai toan lop 9 bai 3 lien he giua phep nhan va phep khai phuong 10 - Giải Toán lớp 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Lời giải:

giai toan lop 9 bai 3 lien he giua phep nhan va phep khai phuong 11 - Giải Toán lớp 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Bài 23 (trang 15 SGK Toán 9 Tập 1):

Chứng minh:

giai toan lop 9 bai 3 lien he giua phep nhan va phep khai phuong 12 - Giải Toán lớp 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

là hai số nghịch đảo của nhau.

Lời giải:

giai toan lop 9 bai 3 lien he giua phep nhan va phep khai phuong 13 - Giải Toán lớp 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Bài 24 (trang 15 SGK Toán 9 Tập 1):

Rút gọn và tìm giá trị (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba) của các căn thức sau:

giai toan lop 9 bai 3 lien he giua phep nhan va phep khai phuong 14 - Giải Toán lớp 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Lời giải:

giai toan lop 9 bai 3 lien he giua phep nhan va phep khai phuong 15 - Giải Toán lớp 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Bài 25 (trang 16 SGK Toán 9 Tập 1):

Tìm x, biết:

giai toan lop 9 bai 3 lien he giua phep nhan va phep khai phuong 16 - Giải Toán lớp 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Lời giải:

giai toan lop 9 bai 3 lien he giua phep nhan va phep khai phuong 17 - Giải Toán lớp 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

giai toan lop 9 bai 3 lien he giua phep nhan va phep khai phuong 18 - Giải Toán lớp 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Bài 26 (trang 16 SGK Toán 9 Tập 1):

giai toan lop 9 bai 3 lien he giua phep nhan va phep khai phuong 19 - Giải Toán lớp 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Lời giải:

giai toan lop 9 bai 3 lien he giua phep nhan va phep khai phuong 20 - Giải Toán lớp 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Bài 27 (trang 16 SGK Toán 9 Tập 1):

So sánh:

giai toan lop 9 bai 3 lien he giua phep nhan va phep khai phuong 21 - Giải Toán lớp 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Lời giải:

giai toan lop 9 bai 3 lien he giua phep nhan va phep khai phuong 22 - Giải Toán lớp 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Từ khóa tìm kiếm:

Xem thêm:  Giải Toán lớp 9 Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Bài viết liên quan

Bình luận bài viết

Có thể bạn quan tâm

DMCA.com Protection Status