Giải Toán lớp 9 Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Giải Toán lớp 9 Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Bài 28 (trang 18 SGK Toán 9 Tập 1):

Tính:

giai toan lop 9 bai 4 lien he giua phep chia va phep khai phuong - Giải Toán lớp 9 Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Lời giải:

giai toan lop 9 bai 4 lien he giua phep chia va phep khai phuong 1 - Giải Toán lớp 9 Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Bài 29 (trang 19 SGK Toán 9 Tập 1):

Tính:

giai toan lop 9 bai 4 lien he giua phep chia va phep khai phuong 2 - Giải Toán lớp 9 Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Lời giải:

giai toan lop 9 bai 4 lien he giua phep chia va phep khai phuong 3 - Giải Toán lớp 9 Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Bài 30 (trang 19 SGK Toán 9 Tập 1):

Rút gọn các biểu thức sau:

giai toan lop 9 bai 4 lien he giua phep chia va phep khai phuong 4 - Giải Toán lớp 9 Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Lời giải:

giai toan lop 9 bai 4 lien he giua phep chia va phep khai phuong 5 - Giải Toán lớp 9 Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Bài 31 (trang 19 SGK Toán 9 Tập 1):

giai toan lop 9 bai 4 lien he giua phep chia va phep khai phuong 6 - Giải Toán lớp 9 Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Lời giải:

giai toan lop 9 bai 4 lien he giua phep chia va phep khai phuong 7 - Giải Toán lớp 9 Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Bài 32 (trang 19 SGK Toán 9 Tập 1):

Tính:

giai toan lop 9 bai 4 lien he giua phep chia va phep khai phuong 8 - Giải Toán lớp 9 Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Lời giải:

giai toan lop 9 bai 4 lien he giua phep chia va phep khai phuong 9 - Giải Toán lớp 9 Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Bài 33 (trang 19 SGK Toán 9 Tập 1):

Giải phương trình:

giai toan lop 9 bai 4 lien he giua phep chia va phep khai phuong 10 - Giải Toán lớp 9 Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Lời giải:

giai toan lop 9 bai 4 lien he giua phep chia va phep khai phuong 11 - Giải Toán lớp 9 Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

giai toan lop 9 bai 4 lien he giua phep chia va phep khai phuong 12 - Giải Toán lớp 9 Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Bài 34 (trang 19 SGK Toán 9 Tập 1):

Rút gọn các biểu thức sau:

giai toan lop 9 bai 4 lien he giua phep chia va phep khai phuong 13 - Giải Toán lớp 9 Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Lời giải:

giai toan lop 9 bai 4 lien he giua phep chia va phep khai phuong 14 - Giải Toán lớp 9 Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

giai toan lop 9 bai 4 lien he giua phep chia va phep khai phuong 15 - Giải Toán lớp 9 Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Bài 35 (trang 20 SGK Toán 9 Tập 1):

Tìm x, biết:

giai toan lop 9 bai 4 lien he giua phep chia va phep khai phuong 16 - Giải Toán lớp 9 Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Lời giải:

giai toan lop 9 bai 4 lien he giua phep chia va phep khai phuong 17 - Giải Toán lớp 9 Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Bài 36 (trang 20 SGK Toán 9 Tập 1):

Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?

giai toan lop 9 bai 4 lien he giua phep chia va phep khai phuong 18 - Giải Toán lớp 9 Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Lời giải:

giai toan lop 9 bai 4 lien he giua phep chia va phep khai phuong 19 - Giải Toán lớp 9 Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Bài 37 (trang 20 SGK Toán 9 Tập 1):

Đố. Trên lưới ô vuông, mỗi ô cạnh 1cm, cho bốn điểm M, N, P, Q. Hãy xác định số đô cạnh, đường chéo và diện tích của tứ giác MNPQ

Lời giải:

Dựa vào định lý Pitago, ta thấy mỗi cạnh của tứ giác MNPQ là đường chéo của hình chữ nhật do hai ô vuông ghép lại, nên hình đó có bốn cạnh bằng nhau và bằng √(12+22) = √5 (đvđd). Tứ giác MNPQ là hình thoi có bốn cạnh bằng nhau.

Mỗi đường chéo của tứ giác MNPQ là đường chéo của hình chữ nhật do ba ô vuông ghép lại, nên giác NMPQ có hai đường chéo bằng nhau √(12+32) = √10 (đvđd). Hình thoi MNPQ là hình vuông có hai đường chéo bằng nhau.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 9 Bài 4: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Diện tích hình vuông MNPQ: S=(√5)2 =5(cm2).

Từ khóa tìm kiếm:

Bình luận bài viết

Có thể bạn quan tâm

DMCA.com Protection Status