Bài tập hay Blog

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 2000). Liên Bang Nga (1991 – 2000)

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 2000). Liên Bang Nga (1991 – 2000)

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 2000). Liên Bang Nga (1991 – 2000) (trang 14 sgk Lịch Sử 12): – Nêu những thành...

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 3: Các nước Đông Bắc Á

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 3: Các nước Đông Bắc Á

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 3: Các nước Đông Bắc Á (trang 20 sgk Lịch Sử 12): – Khu vực Đông Bắc Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai có...

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ (trang 32 sgk Lịch Sử 12): – Nêu các mốc chính của cuộc đấu tranh chống đế quốc...

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 5: Các nước châu Phi và Mĩ Latinh

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 5: Các nước châu Phi và Mĩ Latinh

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 5: Các nước châu Phi và Mĩ Latinh (trang 38 sgk Lịch Sử 12): – Tại sao năm 1960 được gọi là “Năm châu Phi”? Trả lời:...

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 6: Nước Mĩ

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 6: Nước Mĩ

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 6: Nước Mĩ (trang 44 sgk Lịch Sử 12): – Phân tích những nhân tố chủ yếu thúc đẩy kinh tế Mĩ phát triển nhanh trong giai...

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 7: Tây Âu

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 7: Tây Âu

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 7: Tây Âu (trang 47 sgk Lịch Sử 12): – Trình bày khái quát về tình hình chính trị ở Tây Âu sau Chiến tranh thế giới...

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 8: Nhật Bản

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 8: Nhật Bản

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 8: Nhật Bản (trang 53 sgk Lịch Sử 12): – Nêu nội dung cơ bản của những cải cách dân chủ ở Nhật Bản trong thời kỳ...

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh (trang 59 sgk Lịch Sử 12): – Hãy nêu và phân tích những sự...

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 10: Cách mạng khoa học-công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 10: Cách mạng khoa học-công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 10: Cách mạng khoa học-công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX (trang 69 sgk Lịch Sử 12): – Hãy nêu những...

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000 (trang 73 sgk Lịch Sử 12): – Nêu những nội dung chủ...

DMCA.com Protection Status