Bài tập hay Blog

Giải Toán lớp 3 bài Bảng chia 7

Giải Toán lớp 3 bài Bảng chia 7

Giải Toán lớp 3 bài Bảng chia 7 Bài 1 (trang 35 SGK Toán 3): Tính nhẩm: 28: 7 = 70: 7 = 21: 7 = 42: 7 = 14: 7 = 56: 7...

Giải Toán lớp 3 bài Tìm số chia

Giải Toán lớp 3 bài Tìm số chia

Giải Toán lớp 3 bài Tìm số chia Bài 1 (trang 39 SGK Toán 3): Tính nhẩm: 35: 5 = 28: 7 = 24: 6 = 21: 3 = 35: 7 = 28: 4...

Giải Toán lớp 3 bài Thực hành nhận biết và vẽ các góc vuông bằng ê ke

Giải Toán lớp 3 bài Thực hành nhận biết và vẽ các góc vuông bằng ê ke

Giải Toán lớp 3 bài Thực hành nhận biết và vẽ các góc vuông bằng ê ke Bài 1 (trang 42 SGK Toán 3): a) Dùng eke để nhận biết góc vuông của hình...

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 20

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 20

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 20 Bài 1 (trang 20 SGK Toán 3): Tính nhẩm: a) 6 x 5 = 6 x 10 = 6 x 2 = 6 x 7...

DMCA.com Protection Status