Tagged: Y Phương

Cảm nhận của em về tình cảm gia đình trong hai bài thơ “Nói với con” của Y Phương và “Mây và sóng” của Tago

Cảm nhận của em về tình cảm gia đình trong hai bài thơ “Nói với con” của Y Phương và “Mây và sóng” của Tago

Cảm nhận của em về tình cảm gia đình trong hai bài thơ “Nói với con” của Y Phương và “Mây và sóng” của Tago Bài làm Tình cảm gia đình là gì? Nó...

Bài học rút ra từ các tác phẩm văn học chương trình lớp 9

Bài học rút ra từ các tác phẩm văn học chương trình lớp 9

Bài học rút ra từ các tác phẩm văn học chương trình lớp 9 Bài làm 1.Bài học từ “Chiếc lược ngà”(Nguyễn Quang Sáng) -Tình cảm cha con nói riêng,tình cảm gia đình nói...

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII (trang 122 sgk Lịch Sử 10): – Em cho biết lúc bấy giờ nước ta có những...

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 29: Ôn tập chương V và chương VI

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 29: Ôn tập chương V và chương VI

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 29: Ôn tập chương V và chương VI (trang 147 sgk Lịch Sử 7): – Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền đã diễn...

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 30: Tổng kết

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 30: Tổng kết

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 30: Tổng kết (trang 148 sgk Lịch Sử 7): – Những nét lớn về tình hình xã hội, kinh tế, văn hóa thời phong kiến. Trả lời:...

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 21: Ôn tập chương IV

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 21: Ôn tập chương IV

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 21: Ôn tập chương IV (trang 104 sgk Lịch Sử 7): – Bộ máy nhà nước thời vua Lê Thánh Tông có tổ chức hoàn chỉnh, chặt...

Nghị luận xã hội về tính khiêm tốn – Văn hay lớp 10

Nghị luận xã hội về tính khiêm tốn – Văn hay lớp 10

Nghị luận xã hội về tính khiêm tốn – Bài làm số 1 của một bạn học sinh giỏi văn tỉnh Long An Trong xã hội hiện nay, chúng ta cần phải trang bị...

Giải thích câu tục ngữ: Trăm hay không bằng tay quen – Văn hay lớp 10

Giải thích câu tục ngữ: Trăm hay không bằng tay quen – Văn hay lớp 10

Giải thích câu tục ngữ: Trăm hay không bằng tay quen – Bài làm số 1 của một bạn học sinh giỏi văn tỉnh Thừa Thiên – Huế Từ xưa đến nay, mỗi quan...

Nghị luận về câu ngạn ngữ: Không có nghề nào hèn cả, chỉ có những kẻ hèn mà thôi – Văn hay lớp 10

Nghị luận về câu ngạn ngữ: Không có nghề nào hèn cả, chỉ có những kẻ hèn mà thôi – Văn hay lớp 10

Nghị luận về câu ngạn ngữ: Không có nghề nào hèn cả, chỉ có những kẻ hèn mà thôi – Bài làm số 1 của một bạn học sinh giỏi văn tỉnh Quảng Trị...

DMCA.com Protection Status